“มิ้นต์”พาชมทุ่งบางระกำ ต้นแบบบริหารจัดการน้ำ

2019-01-05 08:00:40

“มิ้นต์”พาชมทุ่งบางระกำ ต้นแบบบริหารจัดการน้ำ

Advertisement

“มิ้นต์ ชาลิดา”พาไปชมการปรับวิถีสู่ความยั่งยืน ณ ทุ่งบางระกำ ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ ในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รายการ “เดินหน้าประเทศไทย สร้างไทยไปด้วยกัน” ในวันนี้หลังเคารพธงชาติ เวลา 18.05 น. พบกับ มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง จะพาทุกท่านไปชมการปรับวิถีสู่ความยั่งยืน ณ ทุ่งบางระกำ ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ 

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับทุ่งบางระกำ เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือบริหารจัดการน้ำ หรือที่เรียกว่า “บางระกำโมเดล” เป็นโครงการนำหน่วงน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 265,000 ไร่ ใน จ.สุโขทัย พิษณุโลก มีการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบประชารัฐ ส่งน้ำให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่โครงการ เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลาก อีกทั้งยังใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากจากลุ่มน้ำยมลดผลกระทบจากอุทกภัย ชะลอการระบายน้ำลงสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถหน่วงน้ำได้ประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกข้าว และการทำประมง