กกต.พร้อมจัดเลือกตั้ง รอ พ.ร.ฎ.ประกาศใช้

2019-01-04 15:10:43

กกต.พร้อมจัดเลือกตั้ง รอ พ.ร.ฎ.ประกาศใช้

Advertisement

กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส. รอ พ.ร.ฎ.ประกาศใช้

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลในส่วนของการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรมอื่น อันเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ทราบในการหารือ เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2562 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยืนยันความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณากำหนด และประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว