“ศรีสุวรรณ”บุก ป.ป.ช.ขอคำวินิจฉัยนาฬิกา “บิ๊กป้อม”

2019-01-04 13:15:15

“ศรีสุวรรณ”บุก ป.ป.ช.ขอคำวินิจฉัยนาฬิกา “บิ๊กป้อม”

Advertisement

“ศรีสุวรรณ”บุก ป.ป.ช.ขอคำวินิจฉัยนาฬิกา “บิ๊กป้อม” อ้างแคลงใจในรายละเอียดดคำวินิจฉัยที่แท้จริงของกรรมการ ป.ป.ช. แต่ละคน รวมทั้งคำวินิจฉับรวม

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไมย ได้เดินทางมายื่นคำร้องเพื่อขอข้อมูลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับนาฬิกาและแหวนเพชรของ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม หลังจากที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้มีหนังสือร้องเรียนขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ


นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สมาคมฯยังแคลงใจในรายละเอียดของคำวินิจฉัยที่แท้จริงของ กรรมการ ป.ป.ช.แต่ละท่านว่ามีคำวินิจฉัยแต่ละท่าน และคำวินิจฉับรวมไว้อย่างไร ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯจึงมาขอใช้สิทธิตามมาตรา 36 วรรคสาม มาตรา 49 และมาตรา 58 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ประกอบมาตรา 9 และมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 และตามมาตรา 41(1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 เพื่อขอสำเนาเอกสารจาก ป.ป.ช.ดังนี้ 1.สำเนาข้อมูลรายงานและสํานวนการตรวจสอบ การสอบสวน การไต่สวน หรือการไต่สวนเบื้องต้น รวมทั้งบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน หรือ ไต่สวนเบื้องต้นในกรณีดังกล่าวข้างต้น 2.สำเนาคำวิจฉัยของกรรมการ ป.ป.ช.แต่ละท่าน รวมทั้งคำวินิจฉัยรวมของกรณีข้างต้น ทั้งนี้ภายใน 15 วันตามที่กฎหมายกำหนด