สงขลาอพยพ 3 อำเภอบ้านติดทะเล

2019-01-04 10:30:28

สงขลาอพยพ 3 อำเภอบ้านติดทะเล

Advertisement

สงขลาฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ปาบึก” เริ่มอพยพประชาชนอาศัยอยู่ริมทะเล 3 อำเภอประมาณ 300 คน อ.ระโนด ได้รับผลกระทบหนักสุด ขณะที่โรงเรียนในพื้นเสี่ยงรวมทั้งมหาวิทยาลัยหยุดเรียนประมาณ 300 แห่ง


เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สงขลา ว่า ในวันนี้สภาพคลื่นลมบริเวณชายฝั่งยังคงมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึกที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยรวมทั้งมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืน โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ 6 อำเภอชายฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่ อ.ระโนด สทิงพระ สิงหนคร เมือง จะนะ และอ.เทพา ส่งผลให้ขณะนี้มีการอพยพชาวบ้านที่อยู่ติดริมทะเลแล้วรวม 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ระโนด สทิงพระ และอ.เทพา มากกว่า 300 คนไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวที่แต่ละพื้นที่จัดขึ้น ส่วนที่เหลือยังเฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมอพยพตลอด 24 ชม.


ในส่วนของ จ.สงขลา สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและหนักสุดขณะนี้คือ อ.ระโนด เนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อกับ จ.นครศรีธรรมที่คาดการณ์พายุจะขึ้นฝั่งในช่วงเย็นของวันนี้ซึ่งมีคลื่นแรงมากและฝนตกหนัก และไม่เฉพาะผลกระทบกับชาวบ้านเท่านั้นในวันนี้โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงติดชายทะเลที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1และเขต3 ประมาณ 300 แห่งต้องหยุดเรียนชั่วคราวราวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วยเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานการศึกษาเอกชน