“วิษณุ”ถก กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง

2019-01-03 13:50:53

“วิษณุ”ถก กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง

“วิษณุ” รุดหารือ กกต.แจงขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระบุการเลือกตั้งต้องอยู่ในกรอบ 150 วัน ภายใน 9 พ.ค.

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า  ในวันนี้จะมีการหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงข้อสงสัยในวันเลือกตั้ง ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งตนเองจะบอกถึงกรอบเวลาและขั้นตอนต่างๆ ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กับ กกต. เช่น การเตรียมน้ำอภิเษก การจารึกพระสุพรรณบัฏ ก่อนจะไปถึงในวันที่ 4 พ.ค.ซึ่งมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พ.ค. พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงค์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และในวันที่ 6 พ.ค. เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า หลังจากวันนั้นจะยังคงมีขั้นตอนตามพระราชประเพณีต่าง ๆ ต่ออีก ดังนั้นตนจะนำขั้นตอนทั้งหมดไปกางให้ กกต. ได้ทราบ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดการเลือกตั้งว่าจะยังคงเป็นวันที่ 24 ก.พ.หรือไม่ หรือ จะต้องขยับออกไปแต่หากขยับจะต้องให้สะดวก และต้องสอดคล้องกันทั้งขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญและขั้นตอนตามพระราชประเพณี ส่วนแนวโน้มว่าจะขยับไปเดือน มี.ค.หรือไม่นั้นจะต้องคุยกับ กกต.ก่อน แต่ยืนยันว่าจะต้องอยู่ในกรอบ 150 วัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ ภายในวันที่ 9 พ.ค.นี้เท่านั้น

นายวิษณุ ยืนยันว่า วันเลือกตั้ง ไม่กระทบกับพระราชพิธี เช่นเดียวกับการหาเสียงก็ไม่กระทบเช่นเดียวกัน เพราะการหาเสียงก็ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งเหล่านั้นจึงถือไม่กระทบแต่สิ่งสำคัญคือภายหลังการเลือกตั้งมีกิจกรรมทางการเมืองหลายสิ่งที่จะต้องทำตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งจะต้องดูว่าวันเหล่านั้นไปตรงกับพระราชพิธีหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องยกวันเลือกตั้งออกไป เพื่อคำนวนกิจกรรมเหล่านั้นไม่ให้ทับซ้อนกัน ซึ่งต้องการให้เร็วที่สุด ส่วนแนวโน้มจะเลื่อนไปหรือไม่นั้นให้ กกต.เป็นผู้กำหนด ส่วนจะเลื่อนขึ้นเร็วก่อน 24 กุมภาพันธ์หรือไม่ นายวิษณุระบุว่าหากกกต. ขอความเห็นมาตนเองก็จะให้ความเห็นกลับไปว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้อาจไม่จำเป็นต้องขยับวันเลือกตั้งก็ได้หากถ้า กกต. สามารถปรับอะไรบางอย่าง แต่หากปรับไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องขยับ

เมื่อถามว่า วันนี้จะได้คำตอบคร่าวๆ แต่คำตอบโดยละเอียดนั้น ส่วนตัวคิดว่า กกต.คงต้องการที่จะหารือกันเองก่อนโดยที่ไม่มีรัฐบาลอยู่ ส่วนกรณีที่ยังไม่มีการประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้ง เรื่องนี้ไม่เป็นปัญหา เพราะสามารถปรับได้จึงไม่มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ แต่เป็นห่วงเพียงว่าหากกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 24 ก.พ. กิจกรรมหลังจากนั้นจะต้องทำอย่างไร เพราะการประกาศผลเลือกตั้งจะต้องทำใน 60 วัน ภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งเดิมทีตั้งใจว่าจะเป็นในวันที่ 24 เม.ย. แต่ในวันดังกล่าวเป็นวันลงล็อกจารึกพระสุพรรณบัฏ ซึ่งการประกาศผลการเลือกตั่ง สามารถทำได้ก่อนหน้าวันที่ 24 เม.ย. ได้ แต่ต้องคำนึงอาจจะไม่สามารถทำได้และติดพระราชพิธีในส่วนอื่น ส่วนหากเลื่อนการเลือกตั้งไปเป็นหลังพระราชพิธีนายวิษณุระบุว่าจะเกินกรอบระยะเวลา 150 วัน ซึ่งไม่สามารถละเว้นได้