บสส.8 สถาบันอิศรา ชวนร่วมงานสัมมนาสาธารณะ “มองเมืองไทย ให้ไกลกว่าได้เลือกตั้ง” 19 ม.ค.นี้

2019-01-03 12:28:59

บสส.8 สถาบันอิศรา ชวนร่วมงานสัมมนาสาธารณะ “มองเมืองไทย ให้ไกลกว่าได้เลือกตั้ง” 19 ม.ค.นี้

Advertisement


.........ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานสัมมนาสาธารณะ “มองเมืองไทย ให้ไกลกว่าได้เลือกตั้ง” ใน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ บมจ. อสมท. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา การเกษตร กฎหมาย และตัวแทนภาคประชาชน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของประเทศไทยในมิติต่างๆ หลังการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

.........ผู้สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนและสำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://goo.gl/forms/zan86NOL7cWMGIDu1 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอิศรา โทร. 0-2241-3905