วันนี้มีอะไร: 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Day)

2019-01-01 00:00:28

วันนี้มีอะไร: 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Day)

Advertisement

วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Day)
วันขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาที่ปฏิทินปีใหม่เริ่มต้นและนับปีปฏิทินเพิ่มขึ้นหนึ่งปี วันขึ้นปีใหม่ในปฏิทินเกรโกเรียนที่ใช้กันทั่วโลกปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 1 ม.ค.

ภาพ Shutterstock.com

128 ปีก่อน
พ.ศ. 2434
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นพระอัยกาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ปีเถาะ ขึ้น 3 ค่ำ (ตรงกับวันที่ 1 ม.ค. 2434 ตามปฏิทินเก่า ถ้านับตามปฏิทินสากล ต้องเป็น พ.ศ. 2435) ณ พระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชเทวีภายในพระบรมมหาราชวัง
ภาพ www.vajiravudh.ac.th

96 ปีก่อน
พ.ศ. 2466
โรงแรมรถไฟหัวหิน โรงแรมแห่งแรกในประเทศไทย ที่ดูแลโดยคนไทย
ภาพ World Trade Organization

24 ปีก่อน
พ.ศ. 2538
วันก่อตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) เข้ามาแทนความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT)
ภาพ General Artists Corporation

6 ปีก่อน
พ.ศ. 2556
แพตตี เพจ นักร้อง นักแสดงชาวอเมริกันเสียชีวิตด้วยวัย 85 ปี