สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นประทานพรปีใหม่ครั้งสุดท้าย

2019-01-02 15:00:27

สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นประทานพรปีใหม่ครั้งสุดท้าย

Advertisement

ประชาชนชาวญี่ปุ่นหลายพันคน เดินทางไปยังพระราชวังอิมพีเรียล ของราชวงศ์ญี่ปุ่น ใจกลางกรุงโตเกียวในวันพุธที่ 2 มกราคม ขณะที่ สมเด็จพระจักรพรรดอากิฮิโตะ เสด็จออก ณ สีหบัญชรของพระราชวังอิมพีเรียล ทรงพระราชทานพรปีใหม่เป็นครั้งสุดท้ายเพื่ออวยพรให้พสกนิกรทั้งในประเทศและทั่วโลก ก่อนที่พระองค์จะทรงสละราชสมบัติในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ โดยสมาชิกในราชวงศ์ดอกเบญจมาศ หลายพระองค์เสด็จร่วมด้วย ซึ่งรวมทั้งสมเด็จพระจักรพรรดินี มิชิโกะ พระชายา และเจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร พระโอรสองค์โต

ประชาชนจำนวนมาก เดินทางไกลมายังกรุงโตเกียว เมืองหลวงญี่ปุ่นในช่วงวันหยุดยาว 3 วัน เพื่อมาแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระจักรพรรดิ ซึ่งคาดว่าจะสละราชสมบัติในวันที่ 30 เมษายนนี้

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระชนมพรรษา 85 พรรษา ซึ่งเป็นที่เคารพรักอย่างสูงของชาวญี่ปุ่น เข้ามาแก้ปัญหาที่ตกค้างมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และให้กำลังใจและปลอบขวัญประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2532 ขณะมีพระชนมพรรษา 56 พรรษา จะทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกของญี่ปุ่นในรอบ 200 ปี ที่สละราชสมบัติ ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิโคกะกุ เมื่อปี พ.ศ. 2360

รัฐบาลญี่ปุ่นชุดปัจจุบันที่นำโดยนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ กำหนดให้วันที่ 30 เม.ย. 2562 เป็นวันสละราชสมบัติของพระองค์ และเจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร พระชนมมายุ 58 ชันษา จะเสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ ในวันรุ่งขึ้น คือวันที่ 1 พ.ค. และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีขึ้นในวันที่ 22 ต.ค. ปีเดียวกัน