อุปสมบทหมู่ชาวเขา 299 คนถวายเป็นพระราชกุศล

2017-06-23 10:50:51

อุปสมบทหมู่ชาวเขา 299 คนถวายเป็นพระราชกุศล

Advertisement

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กทม. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.เป็นประธานในพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สำหรับการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูงเป็นความร่วมมือระหว่าง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)  และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  ซึ่งพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 52 มีราษฎรบนพื้นที่สูงบรรพชาอุปสมบทหมู่ รวมทั้งสิ้น 10,604 รูป เป็นสามเณร 7,743 รูป และพระภิกษุ 2,861 รูป ในปีนี้มีบุตรหลานราษฎรบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่า ประกอบด้วย กะเหรี่ยง ลาหู่ อาข่า ม้ง เมี่ยน ถิ่น ลีซู ลัวะ ขมุ มลาบรี และราษฎรพื้นราบถิ่นกันดารที่เลื่อมใสศรัทธา ขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จำนวน 299 คน