ทษช.เปิด 4 นโยบายเศรษฐกิจ ฉุดไทยพ้นล้าหลัง

2019-01-02 10:55:41

ทษช.เปิด 4 นโยบายเศรษฐกิจ ฉุดไทยพ้นล้าหลัง

“พิชัย”เปิด 4 นโยบายเศรษฐกิจ “ไทยรักษาชาติ” มั่นใจ ประเทศก้าวไกล เพิ่มรายได้ประชาชน เร่งการพัฒนา หลังจากที่ไทยล้าหลังมากว่า 4 ปีแล้ว

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กล่าวว่า ทษช. พร้อมเสนอ 4 นโยบายเศรษฐกิจในเบื้องต้นดังนี้ 1.ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาส โดยใช้เทคโนโลยี เป็นหลักการเดิมจากพรรคไทยรักไทย แต่ปรับให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่เข้ากับยุคสมัยของโลก เพื่อป้องกันการตกยุค ในขณะที่ปัจจุบัน รมว. วิทยาศาสตร์ พึ่งจะมาเตือนกลัวคนไทยจะตกยุค ซึ่งตนได้เตือนมานานแล้ว โดยเฉพาะผู้นำต้องมีความคิดก้าวไกล ไม่คิดแบบถอยหลังย้อนยุค ทั้งนี้ขอเสนอตัวอย่างของนโยบายเช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ต่างๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนนโยบายนี้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องเร่งดำเนินการ เป็นต้น และ การนำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Ai) หุ่นยนต์ และ โดรน รวมถึง บิ๊ก ดาต้า เข้ามาใช้พัฒนาในทุกด้าน

2.นโยบายโค้ดประเทศไทย เป็นการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทย โดยเปิดกว้างให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถร่วมกันปรับแก้ประเทศไทยในแบบอย่างที่คนส่วนใหญ่อยากเห็น โดยการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาเขียนโค้ด โดยมีรูปแบบมาจากประเทศสหรัฐ ซึ่งเชื่อว่าหากเริ่มแก้ไขกันในหลายจุดจากเรื่องที่เล็กๆไปถึงเรื่องที่ใหญ่ๆ แล้ว ประเทศไทยจะพัฒนาดีขึ้นเอง ตัวอย่างเช่น จะแก้ไขการรอคิวนานมากในเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ การขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว การจ่ายค่าใบสั่ง เป็นต้น เรื่องนี้ นายพชร นริพทะพันธุ์ เป็นผู้เริ่มคิดและได้นำเสนอไว้

3.นโยบายการสร้างสภาวะเหมาะสมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี โดยส่งเสริมและพัฒนากรอบคิดของเยาวชน การส่งเสริม Co-working space ให้เกิดขึ้นมากๆ ด้วยหลักการ 3 i คือ Innovation, inclusive, interconnect คือ มีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้ง ต้องให้ประชาชนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมโดยเฉพาะคนระดับล่างเพราะจะเป็นการลดการเหลื่อมล้ำ และต้องมีการเชื่อมต่อกับภาครัฐและเอกชนทั้งหมด และมีระบบ security ที่ดี และต้องเปิดกว้างให้คนเก่งๆที่มีความรู้ความสามารถทั้งในประเทศและจากต่างประเทศให้เข้ามาร่วมคิดร่วมพัฒนา ทำให้เร่งการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพราะความฉลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทั้งนี้อาจต้องรวมถึงการแก้ไขกฏระเบียบต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกและเกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ ตัวอย่างเช่นการจดทะเบียนบริษัททำธุรกิจดิจิทัลได้ภายใน 1 วัน เป็นต้น และ ที่สำคัญคือการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ไม่ใช่นำมาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกันทางการเมืองเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

4.นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานและการกำจัดการผูกขาดในธุรกิจพลังงาน รวมถึงทำลายการผูกขาดทั้งหมด เรื่องนี้ได้เคยมีการเสนอไว้แล้วทั้งเรื่องราคาหน้าโรงกลั่น ราคาเอทานอล ราคาค่าการตลาด ตลอดจนการปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน และ การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันให้มีอัตราที่เหมาะสม การปรับปรุงแผนการผลิตไฟฟ้าให้เข้ากับทิศทางของโลก รวมถึงการกำจัดการผูกขาดทางด้านพลังงานที่ต้องส่งเสริมให้มีการแข่งขัน ไม่ใช่เสมือนว่าแข่งขันแต่แท้จริงแล้วผูกขาดเหมือนในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่ถูกลงและยุติธรรม การกำจัดการผูกขาดจะรวมถึงการผูกขาดธุรกิจในด้านอื่นๆด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสเติบโตและพัฒนา

“นี่เป็นเพียง 4 นโยบายเร่ิมต้นเท่านั้น ทษช.จะทยอยนำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประเทศ เพื่อเร่งการพัฒนา หลังจากที่ไทยล้าหลังมากว่า 4 ปีแล้ว ซึ่งหากประชาชนอยากเห็นการพัฒนาและไม่มีความเชื่อมั่นกับรัฐบาลนี้แล้ว แต่เชื่อมั่นว่าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช. ) สามารถทำได้ ก็ขอให้ช่วยกันเลือกพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช) กันมากๆ ซึ่งขอรับรองว่าจะไม่ทำให้ประชาชนต้องผิดหวังอย่างแน่นอน” นายพิชัย กล่าว