อัฟกานิสถานกำหนดวันเลือกตั้ง

2017-06-23 10:30:32

อัฟกานิสถานกำหนดวันเลือกตั้ง

Advertisement

อัฟกานิสถานกำหนดให้วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ช้ากว่ากำหนดเกือบ 3 ปี เพราะประเทศยังไร้เสถียรภาพและเกิดเหตุรุนแรงบ่อยครั้ง 


คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งอิสระของอัฟกานิสถาน ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฏาคม 2561 จากกำหนดเดิมที่จะจัดขึ้นในปี 2558 ล่าช้าไปเกือบ 3 ปี เนื่องจากภาวะไร้เสถียรภาพในประเทศ ทำให้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเลือกส.ส. 249 ที่นั่ง การเลือกตั้งในอัฟกานิสถานก่อนหน้านี้ประสบปัญหาวุ่นวาย ซึ่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2557 ยังหาผู้ชนะที่ชัดเจนไม่ได้ แต่สหรัฐ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนไกล่เกลี่ยให้ประนีประนอมกัน ทำให้ผู้สมัครคู่แข่งคนสำคัญทั้ง 2 คน ได้อยู่ในอำนาจ โดยให้นายอัชรัฟ กานี นั่งตำแหน่งประธานาธิบดี และนายอับดุลลาห์ อับดุลลาห์ รับตำแหน่งประธานบริหาร อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความขัดแย้งและแย่งชิงอำนาจกันอยู่ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการบริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาล

แท็กที่เกี่ยวข้อง