“มาร์ค”ติงร่างสัญญาประชาคม-พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ

2017-06-23 10:05:46

“มาร์ค”ติงร่างสัญญาประชาคม-พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ

Advertisement

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชี้ปรองดองไม่ได้อยู่ที่การลงนามสัญญาประชาคม  ติง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย เป็นภาระรัฐบาลในอนาคต
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการปรองดองจัดทำร่างสัญญาประชาคมเพื่อให้พรรคการเมืองร่วมลงนามว่า ความสำเร็จต้องวัดกันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่มองว่าเมื่อมีพรรคการเมืองมาลงนามทุกอย่างก็จบ เพราะหากมีการเลือกตั้งแล้วยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จ การร่วมลงนามในสัญญาประชาคมไม่ได้เป็นหลักประกันและข้อผูกพันในระยะยาวว่าจะไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น   ส่วนกรณีที่ สนช.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.การจัดยุทธศาสตร์ชาติ ก็น่าเสียดายที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเป็นการเพิ่มภาระให้กับรัฐบาลในอนาคต ทำให้มีการทำงานที่ยุ่งยากมากขึ้น