คนไทยขอของขวัญนายกฯ อยากเลือกตั้งเร็ว

2019-01-01 09:20:49

คนไทยขอของขวัญนายกฯ อยากเลือกตั้งเร็ว

Advertisement

กรุงเทพโพลล์เผยของขวัญปีใหม่ที่คนไทยอยากได้จากนายฯ คือ อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง“ของขวัญปีใหม่ที่คนไทยอยากได้จาก นายกฯ”โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนใน กทม.และปริมณฑล จำนวน 1,194 คน พบว่า ของขวัญปีใหม่ 2562 ที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรี เป็นอันดับแรกคือ อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ร้อยละ 30.8 รองลงมา คือ อยากให้บริหารเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้นร้อยละ 25.2 และ อยากให้ดูแลประเทศให้มีความสงบสุข ร้อยละ 7.5

เมื่อถามว่าอยากมอบอะไรเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 30.4 ระบุว่า อยากมอบกำลังใจและรอยยิ้ม รองลงมาร้อยละ 18.7 ระบุว่าจะอวยพรขอให้มีสุขภาพแข็งแรง และร้อยละ 13.6 ระบุว่า จะให้ดอกไม้ ช่อดอกไม้

สำหรับสิ่งที่ประชาชนตั้งมั่นและตั้งใจจะทำในปีใหม่นี้มากที่สุดร้อยละ 24.8 ระบุว่าจะตั้งใจทำงาน ตั้งใจเรียน ทำตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดรองลงมาร้อยละ 13.0 ระบุว่าจะทำความดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และร้อยละ 11.7 ระบุว่าจะตั้งใจเก็บออมเงินให้ได้เยอะๆ