วันนี้มีอะไร: 24 มิถุนายน

2017-06-24 06:05:16

วันนี้มีอะไร: 24 มิถุนายน

Advertisement

วันพาน้องหมาไปทำงานด้วย (Take Your Dog to Work Day)

วันพาน้องหมาไปทำงานด้วย ริเริ่มขึ้นโดย Pet Sitters International ในปี 2539 ที่สหราชอาณาจักร ก่อนหน้าที่จะขยายออกไปสู่สหรัฐอเมริกาในปี 2542 เพื่อเฉลิมฉลองให้กับความผูกพันอันแน่นแฟ้นไม่เสื่อมคลายระหว่างมนุษย์กับสุนัข โดยวันพาน้องหมาไปทำงานด้วย จะตรงกับวันศุกร์ถัดจากวันพ่อแห่งชาติสหรัฐ ซึ่งในปีนี้คือวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน
508 ปีก่อน

พ.ศ. 2052 เจ้าชายเฮนรี ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในพระนามว่า พระเจ้าเฮนรี ที่ 8 แห่งอังกฤษ


168 ปีก่อน

พ.ศ. 2392 เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ถึงอสัญกรรมด้วยอหิวาตกโรค สิริอายุ 71 ปี


85 ปีก่อน

พ.ศ. 2475 คณะราษฎรก่อปฏิวัติยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อบังคับให้พระราชทานรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ                                     @khun_0624


29 ปีก่อน

พ.ศ. 2531 วันเกิด นิชคุณ หรเวชกุล นักร้องนักแสดงขวัญใจสาวๆ หนึ่งในสมาชิกในหกคน ของวงดนตรีเกาหลีใต้ "ทูพีเอ็ม"

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง