กสทช.แจงกรณีบีบีซี ยุติออกอากาศในเอเชีย

2017-03-09 18:15:18

กสทช.แจงกรณีบีบีซี ยุติออกอากาศในเอเชีย

Advertisement

กรณีสถานีวิทยุคลื่นสั้น BBC World Service ยุติการออกอากาศในภูมิภาคเอเชีย
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่า BBC World Service ได้ยุติการออกอากาศจากสถานีถ่ายทอดวิทยุคลื่นสั้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นั้น สำนักงาน กสทช. ขอชี้แจงว่า เรื่องนี้มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กสทช. ดังนี้

1.กรณีดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศได้เคยมีหนังสือขอหารือมายังสำนักงาน กสทช. ว่าการที่ BBC จะขอต่ออายุสัญญากับกระทรวงการต่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสทช. หรือไม่2.สำนักงาน กสทช. ได้เคยแจ้งมติที่ประชุม กสท. ไปยังกระทรวงการต่างประเทศให้ทราบไปแล้วว่า การทำสัญญาเพื่อออกอากาศดังกล่าวนั้นเป็นนโยบายระดับประเทศ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ หากมีการเจรจาตกลงกันได้ทางสำนักงาน กสทช. พร้อมที่จะสนับสนุนให้ BBC สามารถดำเนินการออกอากาสต่อไปได้

ซึ่งจากคำชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศที่ออกมา ทราบว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่กระบวนการเจรจาในข้อตกลงต่างๆ ล่าช้า จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันก่อนหมดอายุสัญญา ซึ่งหากกระบวนการดังกล่าวทั้ง BBC และกระทรวงการต่างประเทศของไทยตกลงกันได้อีกครั้ง สำนักงาน กสทช. ก็พร้อมสนับสนุนให้ BBC สามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่อง


แท็กที่เกี่ยวข้อง