รู้จัก “ธนกร” รองโฆษก พปชร.

2018-12-26 11:10:04

รู้จัก “ธนกร” รองโฆษก พปชร.

Advertisement

ถูกจับตามากในช่วงนี้ สำหรับ ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ หรือ แด๊ก อดีตโฆษกกลุ่มสามมิตร หลังออกมาตอบโต้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง หัวหน้าทีมปราศรัยหาเสียง พรรคเพื่อไทย (พท.)  ที่กล่าวพาดพิงถึงพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แบบรายวัน หลายคนอยากรู้ว่า ดร.แด๊ก ใครใคร 

ดร.ธนกร เกิดเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2516  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ  โฆษกคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐ และ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


ประวัติการฝึกอบรม/หลักสูตร

ผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่น 3 สถาบันพระปกเกล้า

การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3

วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการค้าและการพาณิชย์ (tepcot) รุ่น 6

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ปปร.20

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น2 ประสบการณ์ทำงานและบทบาททางการเมืองและสังคม

อดีตอนุกรรมการ ป.ป.ช. (กลั่นกรอง)

อดีตเลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

อดีตกรรมการองค์ การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อดีตที่ปรึกษา รมช.พาณิชย์

อดีตที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

อดีตที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข

อดีตผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สาธารณสุข

อดีตที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)คนที่ 2