นายกฯเปิดสัมมนาผู้ลงทุนนานาชาติ

2017-06-22 12:00:16

นายกฯเปิดสัมมนาผู้ลงทุนนานาชาติ

นายกรัฐมนตรีเปิดงานสัมมนาผู้ลงทุนสถาบันในตลาดทุนระดับนานาชาติ ย้ำภารกิจรัฐบาลเตรียมส่งมอบงานให้รัฐบาลชุดใหม่ เผยที่ผ่านมาปฏิรูปประเทศ 130 ด้าน


เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาผู้ลงทุนสถาบันในตลาดทุนระดับนานาชาติ “Thailand's Big Strategic Move” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายกฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้พบกับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสที่จะแสดงถึงทิศทางในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะกองทุนต่างชาติที่ให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทย ขณะนี้รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นแนวทางพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สร้างฐานในการพัฒนาโดยใช้โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อก้าวไปสู่อนาคต เน้นการสร้างคุณค่า และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
 “รัฐบาลได้ออกกฎหมายจำนวนมากให้เป็นสากล เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ขณะที่ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการพัฒนาด้านความเข้มแข็ง และขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม  จะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.3 – 3.8 ดีขึ้นจากอัตราร้อยละ 3.2 ในปี 2559”นายกฯ กล่าว
 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า ภารกิจของรัฐบาลในระยะที่ 3 ตามโรดแมป เรื่องการเมืองก็เดินไป รัฐบาลก็แก้ปัญหาทางการเมืองของประเทศต่อไป ภารกิจของรัฐบาลในระยะนี้คือการเตรียมส่งมอบภารกิจให้กับรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้ง โดยจะพยายามทำให้เร็วที่สุด ทำให้ประเทศมีความยั่งยืนเพื่อให้รัฐบาลต่อไปเข้ามาดำเนินงานได้ทันที ขออย่ากังวลเรื่องเหล่านี้ ส่วนการปฏิรูปประเทศตอนนี้ทำไปแล้วทุกด้าน 130 กว่าเรื่องครอบคลุมทุกด้าน การผลักดันประเทศไปข้างหน้า ไม่สามารถทำได้ด้วยการสั่งการของภาครัฐเท่านั้น แต่ต้องทำแบบบูรณาการไปทุกภาคส่วน
 

Advertisement 

แท็กที่เกี่ยวข้อง