ควีนเอลิซาเบธเปิดประชุมรัฐสภา

2017-06-22 10:05:43

ควีนเอลิซาเบธเปิดประชุมรัฐสภา

Advertisement

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ของอังกฤษทรงเปิดประชุมรัฐสภา


สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ของอังกฤษ ทรงมีพระราชดำรัสในการเปิดการประชุมรัฐสภาอย่างเป็นทางการ และประกาศโครงการด้านนิติบัญญัติของรัฐบาลอังกฤษโดยรัฐพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้เดิม 2 วัน หลังจากการเลือกต้ังทั่วไปที่ทำให้นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ไม่ได้ครองเสียงข้างมากในรัฐสภา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับวาระด้านนิติบัญญัติของรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเตรียมการสำหรับการที่อังกฤษจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือที่เรียกว่าเบร็กซิท และยังทรงมีพระราชดำรัสเรื่องเหตุเพลิงไหม้แกรนด์ฟิล และเรื่องก่อการร้ายอีกด้วย 
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเสด็จมายังรัฐสภา พร้อมด้วยเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารของอังกฤษ พระโอรส เนื่องจากเจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ ซึ่งมีพระชนม์มายุ 96 พรรษา พระราชสวามี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมา เพื่อเข้ารับการรักษาภาวะติดเชื้อที่เกิดจากพระอาการที่มีมาก่อนหน้านี้ อันเป็นมาตรการเพื่อป้องกันไว้ก่อน นอกจากนี้สื่อต่างประเทศหลายสำนักยังต้องข้อสังเกตถึงพระมาลาของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ที่ทรงสวมใส่ เป็นรูปดอกไม้เกสรสีเหลืองอยู่บนหมวกสีน้ำเงิน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับธงของอียูอย่างมาก ทั้งนี้สื่อตั้งข้อสังเกตว่าพระองค์ทรงต้องการสื่อถึงความหมายที่ลึกซึ้งอะไรบางอย่างหรือไม่ แต่ในพระราชดำรัสที่ทรงตรัสได้พูดถึงว่า อังกฤษจะรักษาสัมพันธภาพกับอียูต่อไปแม้ว่าจะเข้าสู่กระบวนการเบร็กซิตก็ตาม

แท็กที่เกี่ยวข้อง