เคล็ดลับเฮลท์ตี้ วิถี “โอกินาวา”

2017-06-22 06:15:44

เคล็ดลับเฮลท์ตี้ วิถี “โอกินาวา”

Advertisement

ชาวโอกินาวา ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่เกาะโอกินาวา ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น นับเป็นกลุ่มคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลก เพราะมีคุณตาคุณยายอายุ 100 ปีในอัตราที่สูงกว่าคนในพื้นที่อื่นๆ หรือก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีอายุขัยสูงกว่าคนในพื้นที่อื่น จากการสำรวจของ Dan Buettner ซึ่งพบว่าชาวโอกินาวามีเคล็ดลับการใช้ชีวิตให้สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนดังนี้

1.       อาหารแบบคนโอกินาวา
เนื่องจากโอกินาวาเป็นหมู่เกาะทะเลทางใต้และด้วยวิถีชีวิตแบบชาวญี่ปุ่น คนในท้องถิ่นจึงนิยมกินปลา ผัก ผลไม้ และเต้าหู้ ซึ่งเป็นของพื้นเมืองเป็นหลัก แต่หากมองดีๆ แล้ว อาหารท้องถิ่นของคนญี่ปุ่นก็จัดเป็นอาหารคลีนดีๆ นี่เอง

2.       การกินแบบฮารา ฮาจิบุ
คือหลักการกินให้อิ่มแค่ 80% หรือรู้สึกว่าเกือบอิ่ม ชาวโอกินาวามีเคล็ดลับในการกินแบบเกือบอิ่มด้วยการกินอาหารในจานหรือชามเล็กๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ว่า การกินให้อิ่มสัก 80% จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นด้วย

3.       การออกกำลังกายอย่างเป็นธรรมชาติ

โอกินาวาเป็นต้นกำเนิดของกีฬาศิลปะการต่อสู้ ‘คาราเต้’ ชาวโอกินาวาส่วนใหญ่จึงออกกำลังกายด้วยวิชาคาราเต้ ซึ่งช่วยให้ผู้ฝึกได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย พร้อมกับฝึกการถ่ายเทน้ำหนักและการทรงตัว ในขณะที่กีฬาชนิดอื่นอย่างวิ่งหรือยกน้ำหนักจะใช้กล้ามเนื้อเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง

4.       เครือข่ายสังคมแบบไมโอ

เป็นเครือข่ายสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลานาน หรือที่เรียกว่าสังคมแบบไมโอ จากการสำรวจของ Dan พบว่า มีคุณยายท่านหนึ่งอยู่ร่วมกับคนกลุ่มเดิมมา 98 ปีแล้ว เรียกได้ว่าเกิด เติบโต และแก่ไปด้วยกันนั่นเอง โดยคุณยายมักจะมานั่งดื่มเหล้าสาเกและพูดคุยกับเพื่อนๆ กลุ่มนี้เป็นประจำ ทำให้คุณยายมีสุขภาพจิตดีมาก

5.       หลัก “อิคิไก”
อิคิไก เป็นหลักการใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมาย หรือ “เหตุผลของการมีชีวิตอยู่” ซึ่งเป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นที่ว่า ทุกคนล้วนมีอิคิไกเป็นของตัวเอง เพียงแต่ต้องออกตามหา ไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่เรารัก สิ่งที่ถนัด สิ่งที่ใช้เลี้ยงชีพได้ รวมทั้งสิ่งที่สังคมต้องการจากเรา หากค้นพบสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะใช้ชีวิตด้วยความมุ่งมั่นและพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่

 

ลองนำเคล็ดลับของชาวโอกินาวาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณกันนะคะ นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว จิตใจก็แข็งแรงด้วย เรียกได้ว่าเฮล์ทตี้ในทุกวัน ชีวิตดีแน่นอนค่ะ


ภาพ beeboys / Shutterstock.com