คาดใช้เวลา 2-3 เดือนออกใบรับรองวิศวกรจีน

2017-06-21 12:25:15

คาดใช้เวลา 2-3 เดือนออกใบรับรองวิศวกรจีน

“สภาวิศวกร-สภาสถาปนิก”เตรียมจัดอบรมวัดความรู้วิศวกรจีน พร้อมใบรับรองให้คาดใช้เวลา 2-3 ก่อนเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร กล่าวว่า ตามที่หัวหน้า คสช.มีคำสั่งมาตรา 44 ให้เร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา โดยให้ รฟท.ทำสัญญาจ้างรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นตัวแทนสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการในด้านการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา  งานที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างพื้นฐานด้านโยธา และงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร โดยให้ได้รับการยกเว้นการขออนุญาตฃใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมประสานให้วิศวกรและสภาสถาปนิกจัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบแก่บุคลากรดังกล่าว
 ทั้งนี้สภาวิศวกร ชี้แจงว่า ทางสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก มีความความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาล ทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในเรื่องของระยะเวลาการยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศกรพิเศษ และระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคความล่าช้าในการเริ่มดำเนินโครงการ โดยที่ผ่านมาได้มีการออกใบอนุญาตระดับภาคีให้กับวิศวกรต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทยไปแล้ว 180 ใบ
ส่วนการจัดอบรมทดสอบความรู้ของวิศวกรจีนนั้น ก่อนการทดสอบความรู้จะต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่วิศกรจีนก่อน เพื่อให้วิศวกรจีนมีความเข้าใจถึงสภาพท้องถิ่นของประเทศไทยที่อาจแตกต่างกัน โดยหลักสูตรในการทดสอบความรู้จะมี 2 ส่วน ประกอบด้วย การทดสอบความรู้เชิงวิชาการ และ ทดสอบความรู้ในด้านกฎหมาย ความปลอดภัย และหลักจรรณยาบรรณ ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวจะต้องมีการหารือกับทางวิศวกรจีนถึงรายละเอียดก่อน ซึ่งทางจีนจะเดินทางมาที่ประเทศไทยในวันที่ 21-30 มิ.ย.นี้  และจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมา 4-5 ฝ่าย โดยต้องมีสภาสถาปนิกและสภาวิศวกร ตัวแทนกระทรวงคมนาคม  สนข. และ รฟท. รวมถึงตัวแทนจากฝั่งจีนเข้าร่วมด้วย เพื่อหารือว่าวิศวกรจีนขาดความรู้ในด้านใดบ้างก่อนกำหนดการทดสอบ ซึ่งหากวิศวกรจีนผ่านการทอสอบแล้ว ทางสภาวิศวกรและสภาวถาปนิกจะออกใบรับรองความรู้ความชำนาญให้กับวิศวกรจีน คาดว่าใช้ระยะเวลา 2-3 เดือนจะออกใบรับรองแล้วเสร็จ
 

Advertisement 
 
 
 

Advertisement 
 


แท็กที่เกี่ยวข้อง