นายกฯลงพื้นที่ขอนแก่นติดตามผลงานรัฐบาล

2017-06-21 08:00:58

นายกฯลงพื้นที่ขอนแก่นติดตามผลงานรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ขอนแก่น เตรียมปาฐกถาเรื่องการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมพบปะประชาชนติดตามงานรัฐบาลเมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 21 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า  คสช.พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยเตรียมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “วิจัยและนวัตกรรม มข. เพื่อ Thailand 4.0” รวมถึงเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิต “นาโนซิลิกอน” จากแกลบและเถ้าแกลบเพื่อใช้ในขั้วแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขณะที่ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางไปที่สหกรณ์โคนมขอนแก่นที่บ้านซำจาน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อติดตามผลงานของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีจะมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์  ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4 – 01 จำนวน 5 แปลง และมอบโรงรวบรวมผลิตน้ำนมดิบและโรงผสมอาหารสัตว์ให้กับสหกรณ์โคนม ขอนแก่น จำกัด 
จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะกล่าวปราศรัยพบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ผลงาน Young Smart Farmer การบริหารจัดการน้ำการ Zoning by Agri – map และการทำเกษตรแปลงใหญ่ ดูโครงการผักปลอดสารพิษ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเวลาประมาณ 17.40 น.แท็กที่เกี่ยวข้อง