“อนาคตใหม่”ชูนโยบายก้าวหน้า ปลุก “Gen Y" เลือกตั้ง

2018-12-14 21:10:49

“อนาคตใหม่”ชูนโยบายก้าวหน้า ปลุก “Gen Y" เลือกตั้ง

"อนาคตใหม่" ชูแนวนโยบายก้าวหน้า กระตุ้น "Gen Y" กลับมาศรัทธาการเลือกตั้งและพรรคการเมืองอีกครั้ง ยกเลิกการใช้อำนาจจากบนลงล่าง เพิ่มอำนาจองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมากขึ้น สร้างรัฐสวัสดิการครบวงจร ยุติการพิสูจน์ความจนเพื่อรับการสงเคราะห์จากรัฐ

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ร่วมงานเสวนาหัวข้อ “Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562” กล่าวตอนหนึ่งว่า กลุ่มเจนวาย เป็นวัยทำงาน กำลังต้องการความก้าวหน้าในชีวิต แต่กลุ่มคนเจนวาย กำลังหมดศรัทธากับระบอบประชาธิปไตยและพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะเขามองไม่เห็นว่านโยบายของรัฐที่จะเปิดไปในทิศทางก้าวหน้า ที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เช่น กัญชาถูกกฎหมาย การผลิตเบียร์และสุราสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีทุนมาก กฎหมายแต่งงานของคนหลากหลายทางเพศ จะสามารถเกิดขึ้นจริงได้จากพรรคการเมือง ดังนั้น โจทย์ของพรรคอนาคตใหม่คือ จะทำอย่างไรให้คนเจนวายกลับมาศรัทธาการเลือกตั้งและพรรคการเมืองอีกครั้ง


“พรรคอนาคตใหม่จะพิสูจน์ว่า นโยบายที่ก้าวหน้าและสอดรับกับทิศทางของกลุ่มคนเจนวายนั้น สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง พรรคอนาคตใหม่กำลังจะสร้างนโยบายที่พลิกประเทศ แก้ระดับโครงสร้างและรากฐานทั้งระบบ ไม่ใช่เป็นนโยบายที่แก้ไขปัญหาทีละจุด การยกระดับประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ต้องปลดปล่อยศักยภาพของคนไทยออกมา ยกเลิกการใช้อำนาจจากบนลงล่าง เพิ่มอำนาจองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมากขึ้น สร้างรัฐสวัสดิการก้าวหน้าครบวงจร ยุติการพิสูจน์ความจนเพื่อรับการสงเคราะห์จากรัฐ” โฆษกพรรอนาคตใหม่กล่าวน.ส.พรรรณิการ์ กล่าวด้วยว่า คนเจนวายอยู่ในประเทศกำลังพัฒนามาโดยตลอด แล้วก็ตั้งคำถามตามมาว่า เมื่อไหร่ประเทศไทยจะยกระดับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว วิสัยทัศน์หลักของพรรคอนาคตใหม่คือ การสร้างคลื่นเศรษฐกิจใหม่ที่จะต้องยกระดับประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว แน่นอนว่า เศรษฐกิจไทยกำลังพัฒนา แต่ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งถ่างช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย ความเหลื่อมล้ำมันมากจนถึงขีดสุดแล้ว ดังนั้น จะยกระดับประเทศไทย ก็ต้องแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ปลดล็อกการผูกขาดทางการเมืองและเศรษฐกิจ

Advertisementนี่คือ ภารกิจหลักของพรรคอนาคตใหม่ ยุติการรัฐประหาร ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ และปลดล็อกทุนใหญ่ที่ผูกขาดประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง