คนไทยเชื่อ “กัญชา-กระท่อม”รักษาโรค

2018-12-14 18:25:14

คนไทยเชื่อ “กัญชา-กระท่อม”รักษาโรค

“ซูเปอร์โพล” เผยประชาชนส่วนใหญ่เชื่อ “กัญชา-กระท่อม”รักษาโรคได้ ร้อยละ 76.46 สนับสนุนเปลี่ยนแปลงกฎหมายจากพืชยาเสพติด เป็น ยารักษาโรคได้

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง กฎหมาย กระท่อม กัญชา กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,055 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.65 เคยได้ยินประโยชน์ของกัญชา และร้อยละ 69.89 เคยได้ยินประโยชน์ของกระท่อม โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.91 เชื่อว่ากัญชาเป็นยารักษาโรคได้และร้อยละ 61.31 เชื่อว่า กระท่อม เป็นยารักษาโรคได้ อย่างไรก็ตาม ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.41 ไม่ยินยอมให้ต่างชาติมาจดทะเบียนสิทธิใช้ประโยชน์จากกัญชาของประเทศไทย และร้อยละ 96.14 ไม่ยินยอมให้ต่างชาติมาจดทะเบียนสิทธิใช้ประโยชน์จากกระท่อมของประเทศไทย

ดร.นพดล กล่าวต่อว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 55.84 เชื่อมั่นแก้กฎหมายกัญชาและกระท่อม ไม่ยอมให้ต่างชาติแทรกแซง ในขณะที่จำนวนมากหรือร้อยละ 44.16 ไม่เชื่อมั่น นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.46 สนับสนุนเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้กระท่อม กัญชา จากพืชยาเสพติด เป็น พืชยารักษาโรคได้


แท็กที่เกี่ยวข้อง