“อัศวิน”ทำบุญสถาปนา กทม. 46 ปี

2018-12-14 10:25:14

“อัศวิน”ทำบุญสถาปนา กทม. 46 ปี

“อัศวิน”นำผู้บริหาร กทม. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 147 รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กทม.ครบ 46 ปี


เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 14 ธ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 147 รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กทม.ครบ 46 ปี โดย ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทม. ข้าราชการ และบุคลากร กทม. ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)


จากนั้นเวลา 09.09 น. ผู้ว่าฯกทม. นำสมาชิกสภา กทม. คณะผู้บริหาร กทม. สักการะพระพุทธนวราชบพิตร ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธนวราชบพิตร บวงสรวงศาลไทย “หลวงปู่มงคลประสาท” และศาลจีน “เจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมไซ” บริเวณ ชั้น 5 ศาลาว่าการ กทม. เวลา 10.49 น. สักการะศาลพระภูมิชัยมงคล ศาลตา – ยาย เวลา 11.09 น. บวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง) นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด กทม.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส พิการ และผู้สูงอายุ ในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 46 ปี ระหว่างวันที่ 1 – 14 ธ.ค. 2561 ด้วย


สำหรับประวัติความเป็นมาของ กทม. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2514 รัฐบาลในสมัยนั้น ได้รวม จ.พระนคร และ จ.ธนบุรี เข้าด้วยกันเป็น “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” ต่อมาได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2515 จัดรูปการปกครองใหม่ โดยรวมกิจการของจังหวัด สุขาภิบาล เป็นลักษณะผสมระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันเป็น “กรุงเทพมหานคร” (Bangkok Metropolitan Administration) มีผู้ว่าฯกทม.ที่มาจากการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ปัจจุบันข้าราชการการเมืองเป็นผู้บริหารสูงสุดของ กทม. และได้ถือเอาวันที่มีผลของประกาศฉบับ 335 คือวันที่ 14 ธ.ค. ของทุกปีเป็น “วันสถาปนากรุงเทพมหานคร”


ส่วนตราสัญลักษณ์ กทม.มีที่มาโดยสังเขป ดังนี้ เมื่อ กทม.ถูกตั้งขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงจาก “เทศบาลนครหลวง” เดิม ให้มีการปกครองและการบริหารรูปแบบพิเศษ โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 พ.ศ. 2515 ผู้ว่าฯกทม.ในขณะนั้น (นายชำนาญ ยุวบูรณ์) ได้ทำหนังสือถึงประธานกรรมการออกแบบเครื่องหมายของเทศบาลนครหลวง เพื่อขอใช้เครื่องหมายเทศบาลนครหลวง รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณทรงเครื่องด้านหน้า (ออกแบบโดยพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ) ภาพพื้นเป็นภาพลายเส้น “ก้อนเมฆ” ให้เห็นชัดว่าอยู่บนสวรรค์ มีเส้นรัศมีห่างรอบๆ ทั้งซ้ายชวาของภาพพระอินทร์ นอกจากนี้ได้เปลี่ยนตัวอักษรกำกับภาพจาก “เทศบาลนครหลวง” เป็น “กรุงเทพมหานคร” รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณบนก้อนเมฆมีความหมายถึงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชา

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง