เตือนปีใหม่ผู้ประกอบการอย่าฝ่าฝืน ก.ม.คุมเหล้า

2018-12-13 23:45:09

เตือนปีใหม่ผู้ประกอบการอย่าฝ่าฝืน ก.ม.คุมเหล้า

กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลปีใหม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ย่างเคร่งครัด ไม่จัดรูปแบบหรือจัดสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการโฆษณาตราสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ขายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่กรมควบคุมโรค นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เป็นประธานในการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมี ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ และ ดร.อำนาจ บุบผามาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติร่วมชี้แจงในครั้งนี้ด้ว


นพ.นิพนธ์ กล่าวว่า ได้เชิญตัวแทนผู้จำหน่ายขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศ เข้าร่วมรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยขอความร่วมมือไม่ให้มีการจัดรูปแบบหรือการจัดสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการโฆษณาตราสินค้า ซึ่งเป็นการสื่อสารการตลาดที่ผิดกฎหมาย ตามมาตรา 32 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากมีโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังมีโทษปรับอีกวันละ 50,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนพ.นิพนธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือให้สถานประกอบการต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรา 29 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคล บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ซึ่งหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงมาตรา 30 (5) ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือการให้บริการอย่างอื่น แล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Advertisementนพ.นิพนธ์ กล่าวอีกว่า การชี้แจงในวันนี้ เป็นการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่จะมาถึงนี้ ทั้งนี้ หากบุคคลใดพบเห็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 สามารถร้องเรียนผ่านระบบ TAS โดยใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน

ได้ทางเว็บไซต์ http://tas.go.th หรือโทร. 0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง