กรมวิทย์ฟันธงน้ำผึ้งสีเขียวผสมสี"ยีสต์-รา"อื้อ

2017-06-20 12:20:56

กรมวิทย์ฟันธงน้ำผึ้งสีเขียวผสมสี"ยีสต์-รา"อื้อ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจน้ำผึ้งสีเขียว เจอสีสังเคราะห์ แถมพบ ยีสต์ ราเกินมาตรฐาน 
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้รับตัวอย่างน้ำผึ้งจากป่าในจ.บุรีรัมย์ที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้จำนวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างที่ 1 น้ำผึ้งสีเขียวและตัวอย่างที่ 2 น้ำผึ้งสีเหลืองได้รับจากผู้สื่อข่าว ตัวอย่างที่ 3 น้ำผึ้งสีเขียวได้จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และมอบให้สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจ พบว่า น้ำผึ้งทั้ง 3 ตัวอย่างมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คือ ด้านเคมีตรวจพบ ค่าความชื้นเกินมาตรฐาน และพบสีสังเคราะห์ในตัวอย่างน้ำผึ้งสีเขียวซึ่งโดยปกติห้ามใช้สี ส่วนจุลชีววิทยา พบ ยีสต์และราเกินค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ยังพบว่า น้ำผึ้งมีความหนืดน้อยกว่าน้ำผึ้งปกติ แสดงว่าถูกเจือจาง อันเป็นสาเหตุทำให้มีความชื้นเกินมาตรฐาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง