“บิ๊กตู่”บอกเด็กจำหน้าลุงไว้นะ

2018-12-13 12:55:20

“บิ๊กตู่”บอกเด็กจำหน้าลุงไว้นะ

นายกรัฐมนตรี ย้ำให้เด็กนักเรียน นักศึกษา สนใจศึกษาในหลากหลายวิชา เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ของโลกที่กำลังเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ถามหน้าลุงเหมือนในทรทัศน์หรือเปล่า จำหน้าลุงไว้นะ


เมื่อเวลา 07.50 น.วันที่ 13 ธ.ค. ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานเด่นของมหาวิยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และจ.หนองคาย ประกอบด้วย โครงการการแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อมุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเลื่อมล้ำของสังคม รวมถึงการขยายโครงข่ายระบบรางผลักดันอีสานให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง อาทิ รถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย รถไฟความเร็วสูง (ระยะที่1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) รวมถึงการขับเคลื่อนระบบรางเป็นโครงข่ายหลักเชื่อมต่อการเดินทางบก - น้ำ-อากาศ เช่น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สะพานข้ามแม่น้ำโขง ท่าเรือบก และเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา และจีน โดยมี ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดี วิทยาเขตหนองคาย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้การต้อนรับ


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวทักทายกับเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่มาต้อนรับอย่างเป็นกันเอง พร้อมเน้นย้ำให้เด็กนักเรียนสนใจเรียนและให้ความสำคัญกับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่จะขยายไปสู่การเรียนในด้านต่าง ๆ ขณะที่ในส่วนของนักศึกษา นอกจากเรียนในวิชาตามคณะที่ตนเองเรียนแล้วก็ขอให้สนใจศึกษาในวิชาด้านอื่น ๆ ไปพร้อมกันด้วย โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ของโลกที่กำลังเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม และต้องช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน

นายกฯ กล่าวว่า วันนี้โลกเปลี่ยนทุกคนต้องรู้ให้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ขอฝากทางมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้นายกฯได้สอบถามนักศึกษาว่าเรียนคณะอะไรกันบ้าง พร้อมกล่าวกับเด็กว่า หน้าลุงเหมือนในทรทัศน์หรือเปล่า จำหน้าลุงไว้นะ


จากนั้น เวลา 08.20 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กลุ่มสบายดี) ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลยและบึงกาฬ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคอีสานบน 1 กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

ต่อมาเวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2561Advertisement