รมว.พาณิชย์ประกาศยกระดับตลาดผ้านาข่า

2018-12-13 00:15:53

รมว.พาณิชย์ประกาศยกระดับตลาดผ้านาข่า

รมว.พาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการธงฟ้าประชารัฐเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ.อุดรธานี เผยเตรียมยกระดับตลาดผ้านาข่าเป็นศูนย์กลางตลาดผ้าทอมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ตลาดผ้านาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบป้ายไฟแอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐให้กับผู้แทนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดย กล่าวปาฐกถาพิเศษเตรียมยกระดับตลาดผ้านาข่าให้เป็นศูนย์กลางตลาดผ้าทอมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนายสนธิรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ จึงมอบหมายกระทรวงพาณิชย์จัดหาร้านธงฟ้าประชารัฐ ล่าสุดมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 70,344 แห่ง โอนเงินไปแล้วกว่า 48,869.76 ล้านบาท พร้อมได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ แก้ปัญหาเครื่อง EDC ไม่เพียงพอ เป็นการเปิดโอกาสให้ร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย สามารถรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้


Advertisement
รมว.พาณิชย์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้กำลังประสานความร่วมมือกับผู้บริหารของอาลีบาบา ซึ่งเป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์ระดับโลก ลงพื้นที่พัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าตลาดผ้านาข่าของจังหวัดอุดรธานี เพื่อยกระดับเป็น Smart Market ต้นแบบ เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือของไทยทุกภูมิภาค รองรับการเป็นศูนย์กลางตลาดผ้าทอมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและระดับโลกต่อไปขณะที่ ผศ.พนา ดุลยพัชร์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า โครงการพัฒนาและยกระดับตลาดผ้านาข่าสู่การเป็น Smart Market นั้นจะประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการและลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ตลาดผ้านาข่าให้เข้าสู่สากล และพัฒนาผู้ประกอบการในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


Advertisement
ด้านนายอาคม สีหาบุตร ประธานตลาดผ้านาข่า จ.อุดรธานี กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดผ้านาข่ามีแผงร้านค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย กว่า 120 แผง ร้านค้าพื้นที่รอบตลาดอีกประมาณ 70 แผง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในชุมชน นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผ้าทอมือในท้องถิ่นมาจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชนและคนในพื้นที่ ก่อนหน้านี้สำนักงานพาณิยช์จังหวัดอุดรธานี ได้ยกระดับเป็นตลาดประชารัฐต้องชมของจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าของชุมชนและของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น


แท็กที่เกี่ยวข้อง