เริ่มแล้วโอนค่าเช่าบ้าน 400 บาท

2018-12-12 08:10:58

เริ่มแล้วโอนค่าเช่าบ้าน 400 บาท

อธิบดีกรมบัญชีกลางเผยวันนี้ รัฐบาลโอนเงินเดือนแรก ค่าเช่าบ้าน 400 บาท แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ อายุครบ 60 ปีขึ้นไป 187,384 ราย ไปจนถึง ก.ย.2562 ประมาณ 75 ล้านบาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไลน์ “ข่าวจริงประเทศไทย” กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย อายุครบ 60 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือน ธ.ค.2561 จนถึงเดือน ก.ย. 2562 ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่อยู่อาศัย จะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 400 บาทต่อคนต่อเดือน โดยกรมบัญชีกลางจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านตามมาตรการนี้ ให้กับผู้มีสิทธิที่ครบตามเงื่อนไข ในวันที่ 12 ธ.ค. 2561 เป็นเดือนแรก จำนวน 187,384 ราย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เป็นเงินประมาณ 75 ล้านบาทต่อเดือน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิ จะไม่จำกัดเวลาในการใช้จ่าย และไม่มีการดึงเงินกลับในช่วงปลายเดือน ซึ่งจะแตกต่างจากวงเงินสวัสดิการในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ 200/300 บาท หรือค่าเดินทาง 500 บาท ซึ่งต้องใช้ภายในเดือน ดังนั้น ผู้มีสิทธิไม่จำเป็นต้องรีบถอนเงินทันที โดยผู้มีสิทธิสามารถเลือกที่จะใช้จ่ายเงินดังกล่าวในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่นที่รับชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีสิทธิได้รับเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มคืน เพื่อนำไปใช้จ่ายต่อไปได้ ที่สำคัญ ขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าการถอนเงินสดออกมาจากตู้ ATM เป็นเรื่องยุ่งยาก และจะช่วยถอนเงินสดให้โดยคิดค่าบริการเป็นรายคน เพราะผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินได้ด้วยตนเองเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น หากพบเห็นมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสกับเรื่องนี้ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด หรือติดต่อแจ้งเข้ามาที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 ซึ่งจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

Advertisement




สำหรับการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่ผู้มีรายได้น้อยดังกล่าว เป็นไปตามมติ ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2561 จำนวน 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1.มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 2.มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 3.มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป 4.มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินตามมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 500 บาทต่อคน เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 8 – 10 ธ.ค.2561 จำนวน 11.3 ล้านคนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 10 ธ.ค.2561 ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กดเป็นเงินสดมาใช้ จำนวน 4.6 ล้านคน เป็นเงิน 2,300 ล้านบาท และนำบัตรไปใช้ซื้อสินค้า จำนวน 8.5 แสนคน เป็นเงิน 425 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 2,725 ล้านบาท

Advertisement




ขอบคุณไลน์ข่าวจริงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์