ประธาน กกต.ยันไม่มีใบสั่งบัตรเลือกตั้ง

2018-12-11 22:50:57

ประธาน กกต.ยันไม่มีใบสั่งบัตรเลือกตั้ง

ประธาน กกต. ยืนยันไม่มีใบสั่งกำหนดรูปแบบบัตรเลือกตั้ง ระบุมีปัจจัยอื่นที่ต้องนำมาประกอบพิจารณาบัตรเลือกตั้ง ทั้งระยะเวลาในการพิมพ์ เพื่อให้ทันกับการนำส่งไปนอกราชอาณาจักร รวมถึงการเลือกตั้งล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนออกมาว่า ประชาชนยังมีความสับสนและส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามีเพียงบัตรเลือกตั้งใบเดียว แต่ใช้เลือก ส.ส. ทั้งระบบเขตและปาร์ตี้ลิสต์ ว่า เป็นข้อแนะนำที่ดีเพื่อให้ กกต. นำมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการทำงานให้ประชาชนมีความเข้าใจการเลือกตั้งครั้งนี้มากขึ้น ส่วนกรณีที่ กกต. ถูกโจมตีเรื่องการทำงาน ทั้งการแบ่งเขตเลือกตั้งและรูปแบบบัตรเลือกตั้งที่มีการมองว่า ถูกครอบงำและมีการแทรกแซงการทำงานจากภายนอกหรือไม่นั้น ประธาน กกต. กล่าวว่า ตัวเองไม่ได้มีความกังวลในเรื่องใด ส่วนตัวทำงานตามหน้าที่ พร้อมทั้งเคารพความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ ซึ่งความคิดเห็นที่ออกมาถือเป็นการสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเป็นเครื่องเตือนสติว่า ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ยังมีบุคคลที่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ซึ่งจะพยายามแก้ไขข้อกังวลเหล่านั้นให้ได้มากที่สุด โดยเรื่องบัตรเลือกตั้งนั้น กกต. ยืนยันว่า เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่ง กกต. ได้รายงานในที่ประชุมแม่น้ำ 5 สาย ไม่ได้ถูกแทรกแซงแต่อย่างใด

สำหรับกรณีที่มีการเตรียมเสนอรูปแบบบัตรเลือกตั้ง 2 แบบ คือ แบบสมบูรณ์ที่มี 4 ช่อง โดยมีหมายเลขชื่อพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรค และช่องกากบาท กับ รูปแบบสำรอง ที่มีเพียงตัวเลขและช่องกากบาท เพื่อให้ที่ประชุม กกต. พิจารณานั้น ประธาน กกต. กล่าวว่า คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ แต่ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน กกต. มองว่า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่ใช้เลือกส.ส. ระบบเขตและปาร์ตี้ลิสต์ จึงต้องมีชื่อพรรคและสัญลักษณ์พรรคในการเลือกระบบปาร์ตี้ลิสต์ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องนำมาประกอบพิจารณา เช่น ระยะเวลาในการพิมพ์บัตรเลือกตั้ง เพื่อให้ทันกับการนำส่งไปนอกราชอาณาจักร รวมถึงการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย