สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7

2018-12-10 22:40:40

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ


เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 10 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารรัฐสภา ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลอง วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ 7 เมื่อพระสงฆ์ 15 รูป เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนผ้าไตร และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา และคณะรัฐมนตรี ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์รูปต่อไป ตามลำดับ ทรงหลั่งทักษิโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินกลับAdvertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง