นายกฯ วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7

2018-12-10 18:05:44

นายกฯ วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7

นายกรัฐมนตรี วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 10 ธ.ค. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา เขตดุสิต กทม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในนามนายกรัฐมนตรี และ ครม. จำนวน 2 พาน เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.ของทุกปี เพื่อระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย

จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อม ครม. เฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จฯ ทรงวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


ทั้งนี้ ตลอดทั้งวัน ตัวแทนหน่วยงานราชการ พรรคการเมือง นักเรียน นักศึกษา ต่างทยอยเดินทางมาวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์