วันนี้มีอะไร: 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

2018-12-10 00:00:07

วันนี้มีอะไร: 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ
วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่ 10 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย

ภาพ Shutterstock.com

Advertisement

117 ปีก่อน
พ.ศ. 2444
พิธีมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องในวันครบรอบการถึงแก่กรรมของอัลเฟร็ด โนเบล นักเคมีและนักอุตสาหกรรมผู้ก่อตั้งรางวัล

Advertisement


79 ปีก่อน
พ.ศ. 2482
รัฐบาลประกาศใช้ เพลงชาติไทย ฉบับปัจจุบัน


Advertisementภาพ @jam_ponybah

29 ปีก่อน
พ.ศ. 2532
วันเกิด ของ เนย วรัฐฐา กับ แจม ชรัฐฐา อิมราพร สองพี่น้องฝาแฝดคู่ดูโอ "เนโกะ จัมพ์"


ภาพ UN Photo/Tobin Jones

21 ปีก่อน

Advertisementพ.ศ. 2540
สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 21 มิ.ย.ของทุกปีเป็นวันสากลแห่งสหประชาชาติในการช่วยเหลือเหยื่อการกระทำทารุณ