พระลิขิตพระสังฆราชชัด ธัมมชโยพ้นจากการเป็นพระ(คลิป)

2017-03-09 10:55:02

พระลิขิตพระสังฆราชชัด ธัมมชโยพ้นจากการเป็นพระ(คลิป)

Advertisement

ดร.ปรีชา สุวรรณทัต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  กฎเถรสมาคมว่าด้วยการที่พระภิกษุต้องสละสมณเพศ ในพระลิขิตพระสังฆราชแจงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า ธัมมชโยต้องพ้นจากการเป็นพระ ติดตามได้จากคลิป