เปิดร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ-พ.ร.บ.สอบสวนคดีอาญาใหม่

2018-12-03 17:40:45

เปิดร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ-พ.ร.บ.สอบสวนคดีอาญาใหม่

Advertisement

เมื่อเร็วๆ นี้ มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

1.ให้ยุบเลิกกองบังคับการตำรวจรถไฟ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยนำอัตรากำลังไปจัดสรรให้สถานีตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรจังหวัด 

2. ให้ยุบหรือเปลี่ยนแปลงกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว
3. ให้โอนงานอำนวยการความสะดวกในการจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนคร 

4. ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน 5. ให้แยกสายงานสอบสวนออกมาต่างหาก เพื่อให้พนักงานสอบสวนมีศักยภาพและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอบสวน 

6. กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ หรือ กร.ตร.

7. ให้พนักงานสอบสวนในทุกท้องที่ มีหน้าที่และอำนาจรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ ไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ้นในท้องที่ใด ส่วนเอกสารหาย เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน ไม่ต้องแจ้งความ 8. ห้ามเจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ถูกจับมาออกแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ยกเว้นการทำแผน 

9. ห้ามเจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวนเผยแพร่ภาพหรือแถลงข่าวผู้ถูกจับกุม เนื่องจากยังไม่ผ่านการตัดสินโดยศาล รวมทั้งห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นบ้านเรือน สถานประกอบการ

10. ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษขั้นต่ำให้จำคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปหรือโทษที่หนักกว่าในคดีฟอกเงิน ค้ามนุษย์ ให้อัยการเข้ามามีส่วนร่วมในการสอบสวนเพิ่มเติม

แท็กที่เกี่ยวข้อง