“จุรินทร์” จี้ประกาศวันเลือกตั้งให้ชัดเจน

2018-12-02 19:25:16

“จุรินทร์” จี้ประกาศวันเลือกตั้งให้ชัดเจน

“จุรินทร์” พร้อมร่วมประชุมเสนอความเห็น คสช. 7 ธ.ค. ระบุสมควรแก่เวลาแล้ว ต้องประกาศวันเลือกตั้งให้ชัดเจน

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมพรรคการเมืองของ คสช.วันที่ 7 ธ.ค. ว่า ตนได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคให้เป็นผู้นำคณะของพรรคเข้าไปร่วมประชุม ซึ่งนอกจากตั้งใจจะไปรับฟังการชี้แจงและให้ความเห็นในประเด็นที่ คสช.จะหารือเป็นเบื้องต้นแล้ว ก็หวังว่าจะได้รับความชัดเจนในเรื่องการเลือกตั้งและการปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้ด้วย รวมทั้งการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในเรื่องขั้นตอนต่างๆของการเลือกตั้งและวันเลือกตั้ง ซึ่งตนเห็นว่าสมควรแก่เวลาที่จะต้องประกาศออกมาให้ชัดเจนได้แล้ว และคิดว่าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งออกไปนอกเหนือจากที่ คสช.ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ทั้งในและต่างประเทศอีก ก็คงเป็นการยากที่จะหาเหตุผลมาอธิบาย

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้น ตนมั่นใจว่าสังคมต้องการเห็นการเลือกตั้งที่มีความยุติธรรม แม้กติกาอันได้แก่รัฐธรรมนูญและคำสั่งต่างๆของคสช. ตลอดจนพฤติกรรมของการใช้อำนาจรัฐในช่วงที่ผ่านมาจะทำให้เกิดคำถามเรื่องความไม่ปกติ เที่ยงธรรม แต่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ยังเชื่อว่าสังคมยังต้องการเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้น ซึ่งนั่นย่อมหมายความว่าองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องและถืออำนาจรัฐอยู่ไม่ว่าจะเป็น คสช. รัฐบาล พรรคการเมืองที่ยึดโยงกับผู้มีอำนาจรัฐ ตลอดถึง กกต.จะต้องไม่ใช้อำนาจใดๆที่เหนือกว่าเข้าไปแทรกแซง สั่งการ ให้เกิดการบิดเบือนการใช้อำนาจใดๆ เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ตลอดจนกลไกต่างๆ เองก็จะต้องไม่ยินยอมให้ใครมาใช้อำนาจสั่งการเพื่อให้ เกิดการบิดเบือนการใช้อำนาจเพราะสุดท้ายองค์กรเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องของตนเอง ซึ่งเคยมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว และหากการเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรมได้จริง ก็จะส่งผลให้เกิดการยอมรับได้ในผลของการเลือกตั้งที่จะตามมาและเป็นการป้องกันความขัดแย้งแตกแยกหลังการเลือกตั้งได้อีกด้วย ซึ่งตนตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสก็จะนำเสนอในประเด็นเหล่านี้ด้วยในการประชุมดังกล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง