พระชันษาครบ 17 ปี "เจ้าหญิงไอโกะ" แห่งราชวงศ์ซากุระ

2018-12-02 12:25:33

พระชันษาครบ 17 ปี "เจ้าหญิงไอโกะ" แห่งราชวงศ์ซากุระ

เจ้าหญิงไอโกะ พระธิดาอค์เดียวในเจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมาซาโกะ มกุฎราชกุมารี แห่งราชวงศ์ดอกเบญจมาศของญี่ปุ่น ทรงมีพระชันษาครบ 17 ปี เมื่อวันเสาร์ (1 ธ.ค.)

เจ้าหญิงซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ของโรงเรียนมัธยมปลายสตรีกาคุชูอิน ในย่านชินจูกุ ของกรุงโตเกียว เผยว่า พระองค์มีความสุขกับชีวิตในโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตร และกิจกรรมส่วนพระองค์

แถลงการณ์จากสำนักพระราชวังอิมพีเรียล กล่าวว่า เจ้าหญิงไอโกะยังเสด็จติดตามพระบิดาและพระมารดา ไปในงานพระราชกรณียกิจเป็นบางครั้ง พระองค์ทรงยุ่งอยู่กับการศึกษาเล่าเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ และกำลังเจริญวัยด้วยพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

Advertisement
ส่วนแถลงการณ์ของสำนักเลขาธิการมกุฎราชกุมาร กล่าวว่า เจ้าหญิงไอโกะเสด็จทัศนศึกษาร่วมกับครูและนักเรียน ที่เมืองคามาคุระ จังหวัดคานางาวะ เมื่อเดือน พ.ค. และในช่วงระหว่างปลายเดือน ก.ค. ถึงต้นเดือน ส.ค. เจ้าหญิงเข้าร่วมโครงการฤดูร้อนของโรงเรียน ที่วิทยาลัยอีตัน ในอังกฤษ และประทับในหอพักร่วมกับพระสหายร่วมชั้นเรียน และนอกจากการศึกษาภาษาอังกฤษแล้ว เจ้าหญิงยังทรงหาประสบการณ์ด้วยการเสด็จเยือนสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ในงานเทศกาลวัฒนธรรมของโรงเรียนกาคุชูอิน เจ้าหญิงไอโกะเข้าร่วมการแสดงเต้นรำกับกลุ่มพระสหาย และทำหน้าที่พิธีกรผู้ประกาศในงานด้วย


Advertisement