โพลชี้อดีต ส.ส.ย้ายพรรค ปชช.เลือกเหมือนเดิม

2018-12-02 10:15:34

โพลชี้อดีต ส.ส.ย้ายพรรค ปชช.เลือกเหมือนเดิม

Advertisement

“สวนดุสิตโพล” เผย ประชาชนมองการย้ายพรรคของ อดีต ส.ส.เป็นสิทธิส่วนบุคคล ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ความเชื่อมั่น เชื่อใจลดลง แต่ยังเลือกเหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจ ”ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การย้ายพรรค” โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,180 คน ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561 สรุปได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การย้ายพรรคของ อดีต ส.ส.อันดับ 1 เป็นสิทธิส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 38.42% อันดับ 2 เพื่ออำนาจและผลประโยชน์ เพื่อความมั่นคง ก้าวหน้า 29.33% อันดับ 3 ไม่ว่าจะอยู่พรรคใด ขอให้ตั้งใจทำงาน พัฒนาประเทศให้ดีขึ้น 19.73% อันดับ 4 อาจมีปัญหาภายในพรรค ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ไม่อยากอยู่ 14.92% อันดับ 5 เป็นประเด็นทางการเมือง ทำให้ตื่นตัว อยากรู้ อยากติดตามข่าว 9.61%

2.ประชาชนคิดว่าการย้ายพรรคมีผลต่อการเลือก ส.ส. หรือไม่ อันดับ 1 มีผล 51.04% เพราะ กระทบต่อความรู้สึก ความเชื่อมั่น เชื่อใจลดลง พิจารณาจากพรรคที่ชอบ แต่ละพรรคมีนโยบายแตกต่างกัน ฯลฯ อันดับ 2 ไม่มีผล 48.96% เพราะ พิจารณาที่ตัวบุคคล ยังชอบเหมือนเดิม ดูจากผลงานที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถ อยู่พรรคไหนก็ทำงานได้ ฯลฯ

3.ถ้า ส.ส. ที่ประชาชนเลือกครั้งที่แล้วย้ายพรรค การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนจะยังเลือกผู้สมัครคนนั้น เป็น ส.ส. อีกหรือไม่ อันดับ 1 เลือก 54.06% เพราะ ชื่นชอบเหมือนเดิม การย้ายพรรคเป็นเหตุผลส่วนตัว พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา ทำงานดี ดูแลประชาชน ฯลฯอันดับ 2ไม่เลือก 45.94%เพราะ ชอบพรรคเดิม นโยบายไม่เหมือนกัน ขาดอุดมการณ์ ไม่มีจุดยืน ความเชื่อมั่นลดลง ฯลฯ


แท็กที่เกี่ยวข้อง