“หญิงหน่อย”ท้าผู้มีอำนาจทำอะไรเอาที่สบายใจ

2018-12-01 22:30:45

“หญิงหน่อย”ท้าผู้มีอำนาจทำอะไรเอาที่สบายใจ

Advertisement

“คุณหญิงสุดารัตน์" ลั่น พท. ทราบดีจะต้องเผชิญกับการใช้อำนาจรัฐ ใช้อำนาจเงิน ท้าผู้มีอำนาจจะทำอะไรเอาที่สบายใจ เอาให้เต็มที่ พรรคมีหน้าที่พิสูจน์ตัวเองกับประชาชน ติงแค่ยื่นบัญชีทรัพย์สินยังไม่กล้า แล้วจะปฏิรูปเรื่องความโปร่งใส แก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างไร 

"คุณหญิงสุดารัตน์" ลั่น พท. ทราบดีจะต้องเผชิญกับการใช้อำนาจรัฐ ใช้อำนาจเงิน ผู้มีอำนาจรัฐจะทำอะไรเอาที่สบายใจ เอาให้เต็มที่ พรรคมีหน้าที่พิสูจน์ตัวเองกับประชาชน ติงแค่ยื่นบัญชีทรัพย์สินยังไม่กล้า แล้วจะปฏิรูปเรื่องความโปร่งใส แก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างไร

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ความพยายามในการสืบทอดอำนาจเห็นได้อย่างชัดเจนจากการใช้อำนาจเงิน อำนาจรัฐ เช่น การใช้มาตรา 44 ให้อำนาจ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย ทราบดีว่าจะต้องเผชิญกับการใช้อำนาจรัฐ ใช้อำนาจเงินอย่างไร ดังนั้นผู้มีอำนาจรัฐจะทำอะไรเอาที่สบายใจ เอาให้เต็มที่ พรรคเพื่อไทยมีหน้าที่พิสูจน์ตัวเองกับประชาชน มองการเลือกตั้งครั้งนี้มีความแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะเป็นการเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียว และการนับคะแนนด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสม อาจจะไม่ได้บุคคลที่ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน แม้จะชนะการเลือกตั้งก็ตาม


คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต่อว่า เมื่อกลไกเกิดความบิดเบือน ประชาชนจึงต้องใช้สติปัญญาในการกาบัตรอย่างมียุทธศาสตร์ ต้องคิดว่าจะเลือกใครและให้ใครเข้ามาทำงาน ซึ่งเชื่อว่าท้ายที่สุดจะเหลือคนแค่ 2 กลุ่ม คือกลุ่มคนที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ และคนที่ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ ประชาชนต้องใช้พละกำลัง ออกไปกาบัตรให้มากที่สุด โดยกาบัตร อย่างมียุทธศาสตร์ ซึ่งหาก ไม่สนับสนุนผู้มีอำนาจชุดปัจจุบัน หรือผู้มีอำนาจชุดปัจจุบันทำงานอยู่และไม่มีความสุข ขอให้พิจารณาและตัดสินใจ ในการกาบัตรอย่างมียุทธศาสตร์


คุณหญิงสุดารัตน์ ตั้งคำถามกลับฝ่ายผู้มีอำนาจ กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายขอให้กรรมการองค์กรอิสระ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสบายใจเรื่องการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิน โดยระบุว่า เจตนาที่ต้องการทำให้การเมืองเกิดความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นได้นั้น ที่ร่างกฎหมายไว้ตรงไหนที่ตอบโจทย์ และปฏิรูป ให้ประเทศโปร่งใสได้มากขึ้น เพราะแม้จะมีกฎหมายแล้วยังต้องแก้ไข ให้หลายๆตำแหน่งไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แม้แต่คนที่มาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต้องดูแลงบประมาณต่อเนื่องถึง 20 ปีไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่ให้นักการเมือง เท่านั้นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

"เป็นอะไรที่ต้องตั้งคำถามกลับว่าการดำเนินการแบบนี้จะให้เกิดความมั่นใจ ในอนาคตของประเทศได้อย่างไรโดยเฉพาะอนาคตที่บอกว่าประเทศ จะไร้การคอรัปชั่น เริ่มต้นแค่ด่านแรก ที่จะให้แสดงความจริงใจในการแสดงบัญชีทรัพย์สิน ผู้มีอำนาจทั้งหลายก็ไม่กล้าที่จะแสดงแล้ว เป็นคำถามที่ฝากถามถึงผู้มีอำนาจเท่านั้นเอง"คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว


คุณหญิงสุดารัตน์ เปิดเผยถึงการทำงานของพรรคเพื่อไทยต่อจากนี้ว่า จะมีการทำงานใน 2 ระดับ ทั้ง ระดับในพื้นที่ ต้องดูแลทุกข์สุขอย่างต่อเนื่อง ส่วนระดับนโยบาย พรรคเพื่อไทย มีหลักการชัดเจนว่า "ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของเรา" พยายามแก้ไขปัญหา ทุกปัญหาของประชาชน และไม่ว่าการหาเสียงในครั้งใดก็จะนำนโยบายที่ได้หาเสียงมาผลักดันให้เกิดขึ้นจริง เพื่อประโยชน์ของประชาชน พรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยไทยรักไทย เกิดมรสุมมาต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือยึดประชาชน ซึ่งเชื่อว่าประชาชนยังรอคอยเพื่อให้พรรคเพื่อไทยกลับมาแก้ไขปัญหาแท็กที่เกี่ยวข้อง