ชพน.ไม่มีปัญหา กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง

2018-12-01 14:30:24

ชพน.ไม่มีปัญหา กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง

Advertisement

ชพน. ไม่มีปัญหา กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง ในฐานะผู้เล่นพร้อมทำตามกติกา ห่วงสับสนเขตเลือกตั้งและกติกาใหม่

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.)กล่าวถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ว่า ขณะนี้มีการให้ความเห็นที่แตกต่างกันทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่ง กกต. เปรียบเหมือนกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เชื่อว่าในที่สุดแล้วทุกฝ่ายในฐานะผู้เล่นตามกติกาก็น่าที่จะยอมรับกันได้ พรรคชาติพัฒนาไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เมื่อเป็นกติกาที่ประกาศใช้แล้ว เพื่อจะได้เตรียมตัวไปสู่การเลือกตั้งที่รอคอยกัน แต่กังวล เรื่องความสับสนที่อาจเกิดขึ้นของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับเขตเลือกตั้งที่ปรับเปลี่ยนหลายครั้ง รวมทั้งกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่เป็นสิ่งใหม่ๆตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงจากของเดิมอย่างมาก อาทิ 1.บัตรเลือกตั้งมีแค่ใบเดียว จากเดิมที่มี 2 ใบ 2.เบอร์ของผู้สมัครแต่ละพรรคการเมือง ไม่ใช่เบอร์เดียวกันทุกเขตเลือกตั้งทั้งประเทศ 3.วิธีการคำนวณจำนวนที่มาของ ส.ส. ที่แต่ละพรรคจะได้ตามระบบการเลือกตั้งใหม่ 4.การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรค 3 รายชื่อก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งพรรคการเมืองที่เสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรี จะต้องได้รับเลือกตั้งด้วยจำนวน ส.ส. ไม่น้อยกว่า 5% หรือเท่ากับต้องได้ ส.ส. ไม่น้อยกว่า 25 คน รายชื่อนายกรัฐมนตรีที่เสนอถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา 5. บทเฉพาะกาล 5 ปีแรกที่ให้มาวุฒิสมาชิกเข้ามาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส.

"พรรคชาติพัฒนาขอฝากข้อคิดเห็นไปยัง กกต. เพื่อพิจารณาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างจริงจัง เพื่อเน้นย้ำเรื่องเขตเลือกตั้งที่แบ่งใหม่ และ กติกาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ที่เปลี่ยนแปลงไปจากความคุ้นเคยเดิมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อทำให้กระบวนการการเลือกตั้งเรียบร้อย ไม่สับสน ได้รับการยอมรับและได้คนดีคนเก่ง ตามที่ประชาชนต้องการให้เข้ามาทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศต่อไป" นายเทวัญ กล่าว

//////

แท็กที่เกี่ยวข้อง