ธ.ก.ส.เดินหน้าช่วยชาวสวนยาง

2017-06-17 18:30:35

ธ.ก.ส.เดินหน้าช่วยชาวสวนยาง

ธ.ก.ส. ยึดมติ ครม.ช่วยเหลือชาวสวนยาง แจงไม่มีนโยบายให้พนักงานโทรสอบถามข้อมูลประชาชน
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ธ.ก.ส. ว่า จะดำเนินการตามมติ ครม. ประกอบด้วย มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ออกไปอีก 90 วันเพื่อรองรับเกษตรกรตกค้างจากคราวที่แล้วยังไม่ได้แจ้งรับสิทธิ์ประมาณ 11,460 ครัวเรือน, มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือบัฟเฟอร์ฟันด์ ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการค้ำประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส.ออกไป, มาตรการขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ ต่อไปอีก 3 ปี ภายในกรอบวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 31 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2563 และมาตรการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี จากโครงการเดิมดำเนินการมาตั้งแต่ 9 พ.ค.2455-31 มี.ค.2556  เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นปริมาณความต้องการยางพาราในตลาดได้มากขึ้น
ส่วนกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. โทรศัพท์ไปหาประชาชนเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว โดยอ้างว่าเป็นการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนั้น นายอภิรมย์  ยืนยันว่า  ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายดังกล่าว หาเจอถือเป็นการแอบอ้างอย่างแน่นอน

แท็กที่เกี่ยวข้อง