ก.พัฒนาสังคมฯ มอบรางวัลสตรีสากล ปี 2560

2017-03-08 17:16:22

ก.พัฒนาสังคมฯ มอบรางวัลสตรีสากล ปี 2560

Advertisement

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยภายในงาน ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี จำนวน 20 สาขา 47 รางวัล
ซึ่งในปีนี้ มีบุคคลที่มีชื่อเสียงได้รับรางวัลหลายคน อาทิ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพานิชย์ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในเวที เครือข่าย ระดับสากล นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง
ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด กรรมการบริหาร บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด สถานีโทรทัศน์ นิวทีวี 18 ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งดร.ประภา เริ่มต้นการทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ จากการเป็นเลขาฯของนายแสง เหตระกูล ผู้ก่อตั้งหนังสื่อพิมพ์เดลินิวส์ ผู้เป็นพ่อ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 และได้ทำงานด้านสื่อมวลชนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน