โพลชี้ ปชช.สับสนวันเลือกตั้งที่แน่นอน

2018-11-25 09:31:58

โพลชี้ ปชช.สับสนวันเลือกตั้งที่แน่นอน

“สวนดุสิตโพล” เผยประชาชนส่วนใหญ่สับสนวันเลือกตั้งที่แน่นอน หลังมีกระแสข่าวจะเลื่อนเลือกตั้ง ยังไม่มีประกาศที่ชัดเจน กังวลว่าจะไม่ได้เลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจ “คนไทยอยากรู้เรื่องอะไรบ้าง? ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง” โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,070 คน ระหว่างวันที่ 21-24พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า

1. เรื่องที่ประชาชนสับสนเกี่ยวกับ “การเลือกตั้ง” ที่กำลังจะมีขึ้น อันดับ 1 วันเลือกตั้งที่แน่นอน 63.96% เพราะ มีกระแสข่าวว่าจะเลื่อนเลือกตั้ง ยังไม่มีประกาศที่ชัดเจน กังวลว่าจะไม่ได้เลือกตั้ง ฯลฯ อันดับ 2 การแบ่งเขตเลือกตั้ง 30.08% เพราะ จะได้รู้พื้นที่ของตนเอง อยากให้กำหนดอย่างชัดเจน มีความเข้าใจตรงกัน ไม่อยากให้มีปัญญาภายหลัง ฯลฯ อันดับ 3 พรรคการเมือง /ผู้สมัคร 29.00%เพราะ มีพรรคตั้งใหม่จำนวนมาก บางพรรคตั้งชื่อใหม่ ชื่อคล้ายกัน มีผู้สมัครย้ายพรรค คนรุ่นใหม่มากขึ้น ฯลฯ

2.ประชาชนอยากรู้เรื่องอะไรบ้าง? เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อันดับ 1 วัน เวลา เลือกตั้งที่ชัดเจน /มีสิทธิเลือกตั้งเขตไหน 47.42% อันดับ 2 ผู้สมัครในแต่ละเขตมีใครบ้าง สังกัดพรรคอะไร 24.48% อันดับ 3 การได้มาซึ่งตำแหน่งนายกฯ จะเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ 20.36% อันดับ 4 หากสงสัย มีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้าง 16.49% อันดับ 5 การใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง เปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน 15.98%

3.สิ่งที่อยากบอกกับ “ผู้สมัคร ส.ส.” ที่ประชาชนอยากจะเลือก ณ วันนี้ คือ อันดับ 1 ตั้งใจทำงาน มีจุดยืน เป็นปากเสียงให้กับประชาชน 66.74% อันดับ 2 รักษาสัญญา อย่าทำให้ผิดหวัง 30.69% อันดับ 3 ลงพื้นที่หาเสียง ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ใส่ร้ายโจมตีกัน 20.17%

4. สิ่งที่อยากบอกกับ “พรรคการเมือง” ที่ประชาชนอยากจะเลือก ณ วันนี้ คืออันดับ 1 มีนโยบายทำเพื่อบ้านเมือง ทำเพื่อประชาชน เน้นพัฒนาประเทศ 59.08% อันดับ 2 คัดเลือกผู้สมัครที่ดี เหมาะสม และสนับสนุนอย่างเต็มที่ 32.41% อันดับ 3 ไม่สร้างความขัดแย้ง แข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 23.68%

5.สิ่งที่อยากบอกกับ “กกต.” ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ วันนี้ คือ อันดับ 1 ยุติธรรม เป็นกลาง ทำงานอย่างอิสระ ไม่ยอมให้โดนแทรกแซง 70.36% อันดับ 2 การตรวจสอบต่างๆ ยึดตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 23.61% อันดับ 3 ออกมาให้ข่าวที่ชัดเจน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งอย่างทั่วถึง 22.41%


​​​​​​​​​​​​