จ่อใช้ ม.44 ใช้ประโยชน์ที่ ส.ป.ก.4-01

2017-06-15 16:10:39

จ่อใช้ ม.44 ใช้ประโยชน์ที่ ส.ป.ก.4-01

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการใช้มาตรา 44 เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ว่า จะเสนอ คสช.ภายในสัปดาห์หน้า โดยเน้นประเด็นที่มีปัญหาคือ 1. ด้านพลังงาน 2.ด้านทรัพยากรแร่ และ3.ด้านสาธารณูปโภค หากพื้นที่ ส.ป.ก.4-01ไม่เหมาะกับการทำการเกษตรสามารถดำเนินการใน 3 ส่วนนี้ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยผ่านการพิจารณาของ ส.ป.ก.หรือ ครม.ก่อน รวมทั้งยังทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)

แท็กที่เกี่ยวข้อง