สนช.ผ่านร่าง พ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

2017-06-15 12:50:23

สนช.ผ่านร่าง พ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

Advertisement

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)นำ กรธ. ชี้แจงสาระสำคัญร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ในวาระแรก ว่า กรธ.ปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินจากผู้ตรวจจับเป็นให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่รัฐ และหลีกเลี่ยงการตั้งคณะบุคคลไปทำงานแทนผู้ตรวจการแผ่นดิน เว้นแต่มีเหตุจำเป็น หลังมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สนช. มีมติเห็นชอบรับหลักการร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยมติเอกฉันท์ 217 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 19 คนขึ้นมาพิจารณา