ร้อง! คสช.ขยายเวลาเปลี่ยนอาชีพ หลัง จนท.กวดขันต่อเนื่อง

2018-11-12 18:05:37

ร้อง! คสช.ขยายเวลาเปลี่ยนอาชีพ หลัง จนท.กวดขันต่อเนื่อง

Advertisement

ตัวแทนประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวปากนคร จ.นครศรีธรรมราช รวมตัวยื่นหนังสือขอความเห็นใจจากนายกรัฐมนตรีขอขยายเวลาในการปรับเปลี่ยนอาชีพ-หลังถูกเจ้าหน้าที่กวดขันจับกุมอย่างต่อเนื่อง

ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่) ตัวแทนเกษตรกรประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวนคร จ.นครศรีธรรมราช นำโดยนายสุริยันต์ ยิ่งบุรุษ เกษตรกรหมู่ที่ 4 ต.ท่าไร่ อ.นครศรีธรรมราช กว่า 300 คน โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษา กว่า 10 คน ซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกรแต่งกายชุดนักเรียน เข้ายื่นหนังสือเพื่อขอความเห็นใจต่อนายกรัฐมนตรีและประธาน คสช. โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช ออกมารับเรื่องร้องเรียนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนประมงชายฝั่งอ่าวนคร จ.นครศรีธรรมราช

โดยรายละเอียดในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ชาวประมงพื้นบ้านอ่าวนคร นครศรีธรรมราชได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส จากการกวดขันการทำประมงผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนของการทำลายอุปกรณ์ประมง และการตรวจจับเรือประมง ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพ และขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว การปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากขาดความคุ้นชิน และความรู้ในการประกอบอาชีพอื่นๆ อีกทั้งยังขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพอื่น เบื้องต้นได้เสนอขอให้มีการชะลอการจับกุมและหยุดการทำลายอุปกรณ์ประมงทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของชาวประมงพื้นบ้านอ่าวนครด้วย
โอกาสนี้ตัวแทนเกษตรกรประมงพื้นบ้าน ยังได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาประมงชายฝั่งหรือประมงพื้นบ้าน โดยขอให้มีการแบ่งการทำประมงออกเป็น 2 ประเภท คือ ประมงพาณิชย์ และประมงพื้นบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาประมงได้ทั้ง 2 ประเภท พร้อมกันนี้ยังได้ระบุอีกว่าที่ผ่านมากลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้านอ่าวนคร ได้อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและจัดการพื้นที่อ่าวนคร รวมทั้งได้หยุดการใช้เครื่องมือที่ทำลายสัตว์วัยอ่อนอย่างสิ้นเชิงด้วย