ป.ป.ช. พร้อมลุยสอบซื้อขายเก้าอี้ตำรวจ

2017-06-14 16:30:18

 ป.ป.ช. พร้อมลุยสอบซื้อขายเก้าอี้ตำรวจ

Advertisement

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีที่นายวิทยา แก้วภราดัย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เปิดเผยข้อมูลการซื้อขายตำแหน่งตำรวจว่า เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมาก ซึ่ง ป.ป.ช.สามารถมอบหมายให้ชุดตรวจสอบและหาข่าว ไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลได้ โดย เรื่องดังกล่าวควรจะมีการตั้งคณะทำงานของ ป.ป.ช.ขึ้นมาตรวจสอบข้อมูลในเชิงลับได้ ทั้งนี้ข้อมูลที่สื่อมวลชนได้นำเสนอ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบอย่างมาก และหากได้ข้อมูลที่สงสัยได้ว่ามีผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจน ก็สามารถสรุปข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงได้
ส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เชิญนายวิทยา มาให้ข้อมูล นายสรรเสริญ กล่าวว่า เชื่อว่าเมื่อเป็นข่าวที่สังคมสนใจเช่นนี้ ทางสำนักการข่าว ป.ป.ช. ก็สามารถสรุปข้อมูลเสนอที่ประชุมกรรมการ ป.ป.ช.ได้ ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร มีข้อวินิจฉัยเบื้องต้นและวิเคราะห์เหตุผลได้อย่างไร โดยอาจยกเหตุอันควรสงสัยแล้วสามารถเชิญนายวิทยามาให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ โดยถือเป็นการให้ข้อมูลประกอบการข่าว แม้ว่านายวิทยา หรือบุคคลอื่นใด ยังไม่ได้มายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.ก็ตาม