ผลวิจัยล่าสุด ตอกย้ำ ดื่มกาแฟทำให้อายุยืนยาวกว่า

2018-11-12 05:40:16

ผลวิจัยล่าสุด ตอกย้ำ ดื่มกาแฟทำให้อายุยืนยาวกว่า

ผลการศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ในสหราชอาณาจักร โดยสถาบันยูเค ไบโอแบงค์ พบว่า การดื่มกาแฟเกี่ยวพันกับอายุยืนยาว และลดความเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควร นับเป็นการตอกย้ำผลวิจัยก่อนหน้านี้ ที่บ่งชี้ว่า กาแฟส่งผลกระทบในทางบวกต่อหัวใจ ตับ สมอง และอวัยวะสำคัญอื่น ๆ ในร่างกายมนุษย์

ผลการศึกษาล่าสุด ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ จามา อินเทอนัล เมดิซึน (JAMA Internal Medicine) พบว่า ประชาชนที่ดื่มกาแฟมากกว่า มีอัตราเสี่ยงเสียชีวิตต่ำกว่า ถึงแม้จะดื่มวันละ 8 ถ้วยขึ้นไป และแม้ว่ากลไกทางพันธุกรรมจะทำให้พวกเขาย่อยคาเฟอีนได้ช้าก็ตาม

การศึกษาจากการเฝ้าสังเกตประชาชน 500,000 คน ในสหราชอาณาจักร ในระยะเวลา 30 ปี โดย 387,494 คนในจำนวนดังกล่าว เป็นนักดื่มกาแฟ ผลบ่งชี้ว่า ประชาชนกลุ่มที่ดื่มกาแฟ 2 - 5 ถ้วยใน 1 วัน มีความเสี่ยงเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่นักดื่มกาแฟประมาณ 12 % ในช่วงเวลา 10 ปีของการศึกษา และผู้ที่ดื่มกาแฟ 6 - 7 ถ้วยต่อวัน มีความเสี่ยงเสียชีวิตน้อยกว่า 16 % ส่วนผู้ที่ดื่มมากกว่าวันละ 8 ถ้วย มีความเสี่ยงเสียชีวิตน้อยกว่า 14 %

Advertisement
ไม่ว่าจะเป็นกาแฟไร้คาเฟอีน กาแฟปกติ กาแฟบด หรือกาแฟสำเร็จรูป ทุกแบบมีประโยชน์เหมือนกันหมด แต่กาแฟสำเร็จรูปจะให้ประโยชน์ในแง่อายุยืนยาว น้อยกว่าอย่างอื่น

หลักฐานประโยชน์ของกาแฟต่อสุขภาพ ยิ่งศึกษายิ่งพบมากขึ้น

Advertisement
อีกการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่ จากประชาชนราว 500,000 คนในทวีปยุโรป ได้ผลคล้ายกัน ผู้ชายที่ดื่มกาแฟ 3 ถ้วยต่อวัน มีความเสี่ยงเสียชีวิตนอ้ยกว่า 12 % ของผู้ที่ไม่ดื่ม ในระยะเวลา 16 ปีของการศึกษา และผู้หญิงที่ดื่มกาแฟวันละ 3 ถ้วย มีแนวโน้มเสียชีวิตน้อยกว่า 7 % ของกลุ่มผู้หญิงที่ไม่ดื่ม

ส่วนการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ในประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ 185,855 คน พบว่า ประชาชนที่ดื่มกาแฟวันละถ้วย มีความเสี่ยงเสียชีวิตน้อยกว่า 12 % ส่วนผู้ที่ดื่มวันละ 2 - 3 ถ้วย มีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควรน้อยลง 18 %

ผลวิจัยอีกรายการบ่งชี้ว่า นักดื่มกาแฟมีโอกาสน้อยกว่าที่จะเกิดโรคมะเร็ง, เบาหวานประเภท 2, โรคซึมเศร้า, อัลไซเมอร์, โรคสมองเสื่อม, โรคตับ และโรคหัวใจ.

Advertisement