ปชป.โหวตย้ำ “มาร์ค”หัวหน้า “จุติ”แม่บ้าน

2018-11-11 20:20:16

ปชป.โหวตย้ำ “มาร์ค”หัวหน้า “จุติ”แม่บ้าน

Advertisement

ที่ประชุมใหญ่ ปชป. ลงคะแนนย้ำเลือก “มาร์ค”หัวหน้าพรรค “จุติ” แม่บ้านพรรค พร้อมโหวตรองหัวหน้าพรรค 5 ภาค พ่วงอีก 8 คนตามภารกิจ

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาธิปัตย์จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 ภายหลังหยั่งเสียงลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคไปแล้วและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้คะแนนอันดับ 1 โดยในวันนี้ได้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน 41 คน ตามข้อบังคับพรรคใหม่ พร้อมกับเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. 11 คน ทั้งนี้ที่ประชุมให้สมาชิกเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรค มีผู้ใช้สิทธิ์ 259 คน ผลปรากฎว่านายอภิสิทธิ์ได้รับเสียงสนับสนุน 96.77 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาเป็นการเลือกตั้งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลภาคต่างๆ เริ่มจากภาคเหนือ มีการเสนอชื่อนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู อดีตรองหัวหน้าพรรคเพียงชื่อเดียว ผลปรากฏว่านางศิริวรรณได้คะแนน 93.48 เปอร์เซ็นต์ ต่อด้วยการเลือกตั้งรองหัวหน้าพรรค ภาคอีสาน มีการเสนอชื่อนายศุภชัย ศรีหล้า อดีต ส.ส.อุบลราชธานี และนายวิฑูรย์ นามบุตร อดีตรองหัวหน้าพรรค ชิงตำแหน่งนี้ แต่นายศุภชัยขอถอนตัว จึงเหลือเพียงนายวิฑูรย์ โดยนายวิฑูรย์ได้คะแนน 90.66 เปอร์เซ็นต์  ส่วนรองหัวหน้าพรรค ภาคกลาง มีการเสนอชื่อนายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรองหัวหน้าพรรค ผลอออกมาได้รับคะแนน 87.97 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่รองหัวหน้าพรรค ภาคใต้ มีผู้แข่งขัน 2 คน คือ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค และนายวิทยา แก้วภราดัย อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช  ซึ่งปรากฏว่านายนิพิฏฐ์ได้รับเลือกให้เป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้ อีกสมัย ด้วยคะแนน 61.02 เปอร์เซ็นต์ ด้านนายวิทยาได้ 38.5 เปอร์เซ็นต์

สำหรับรองหัวหน้าพรรค ดูแล กทม.มีผู้แข่งขัน 2 คน คือนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคชุดเก่า และนายสรรเสริญ สมะลาภา อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ปรากฏว่านายสรรเสริญได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรค ดูแล กทม. ด้วยคะแนน 53.06 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นายองอาจได้คะแนน 45.55 เปอร์เซ็นต์

จากนั้น เป็นการเลือกตั้งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตามภารกิจ จำนวน 8 คน โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค เสนอรายชื่อบุคคล 13 คน เพื่อให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือก ซึ่ง 13 รายชื่อนี้ประกอบด้วย นายอิสสระ สมชัย  นายอัศวิน วิภูศิริ  นายอลงกรณ์ พลบุตร  นายสามารถ มะลูลีม  นายพนิต วิกิตเศรษฐ์  นายนิพนธ์ บุญญามณี  นายเทพไท เสนพงศ์  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  นายเกียรติ สิทธีอมร  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  นายกรณ์ จาติกวณิช  นายกนก วงศ์ตระหง่าน  โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรค 8 คน ได้แก่ นายจุรินทร์ นายนิพนธ์ นายอิสสระ นายชินวรณ์ นายกรณ์ นายพนิช นายอลงกรณ์ และนายอัศวิน  จากนั้นเข้าสู่การเลือกตั้งเลขาธิการพรรค ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เสนอชื่อนายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรค โดยผลคะแนนออกมาว่านายจุติได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้อีกสมัย ด้วยคะแนน 94.6 เปอร์เซ็นต์ส่วนการเลือกตั้งรองเลขาธิการพรรค จำนวน 6 คน ซึ่งมีผู้ได้รับเลือก คือ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์  น.ส.จิตภัสร์ กฤษดากร นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ นายนราพัฒน์ แก้วทอง  นายมนตรี ปาน้อยนนท์  และนายอภิชาติ ศักดิเศรษฐ์ ต่อด้วยการเลือกนางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ เหรัญญิกพรรค น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ เป็นนายทะเบียนพรรค และนายธนา ชีรวินิจ เป็นโฆษกพรรค