เลือก'เข็มชัย'เป็นอัยการสูงสุดคนต่อไป

2017-06-14 16:10:03

เลือก'เข็มชัย'เป็นอัยการสูงสุดคนต่อไป

Advertisement

ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) รวม 15 คน โดยมีวาระสำคัญพิจารณาแต่งตั้งให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำเเหน่งอัยการสูงสุดคนต่อไปเนื่องจาก ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ จะเกษียนอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ โดยที่ประชุมก.อ.มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้นาย เข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด อาวุโส อันดับ 1 ขึ้นเป็นอัยการสูงสุด (อสส.) คนต่อไป
สำหรับประวัติ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ว่าที่ อัยการสูงสุดคนที่ 14 ปัจจุบันอายุ 63 ปี เกิดวันที่ 27 ก.ย.2497 จบการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,เนติบัณฑิตไทย เกียรตินิยมเเละปริญาโท นิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด 

แท็กที่เกี่ยวข้อง